Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11029

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150907-1155-2-2710
Υπολογισμός πόντων
Προστέθηκε ο "υπολογισμός πόντων" στα παραστατικά πωλήσεων, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι πόντοι του πελάτη που θα προκύψουν.

20170315-1155-7-1161
Ημερολόγια Λογιστικής
Στα οριζόμενα και θεωρημένα ημερολόγια της λογιστικής προστέθηκε το φίλτρο ''υποκαταστήματα'' ώστε να εμφανίζει το υπόλοιπο ανά υποκατάστημα.

20170606-1155-7-2590
Κάρτες bonus
Στη διατύπωση πολιτικών για κάρτες bonus προστέθηκε παράμετρος στο Πεδίο Κλιμάκωση για την αξία πλέον του ΦΠΑ.

20171019-1155-7-4508
Στήλες Γραμμών Φακέλων Υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα στις στήλες γραμμών των φακέλους υπηρεσιών να γίνεται προσθήκη των πεδίων αριθμών και ημερομηνιών.

20171114-1155-7-4933
Συναλλαγματικές διαφορές
Σε περίπτωση όπου ο συναλλασσόμενος έχει ίδιο νόμισμα με την εταιρεία και πραγματοποιεί συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονταν και στον νόμισμα του συναλλασσόμενου.

20180129-1155-2-601
Νέο UI - Στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων
Προστέθηκε η αναζήτηση στις στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων.

20180129-1155-2-623
Aποστολή email από τις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των εγκαταστάσεων η δυνατότητα αποστολής email.

20180215-1155-7-1095
"Χειρόγραφο" στην λιανική (ΜΥΦ)
Προστέθηκε στην ενότητα της λιανικής, το πεδίο ''χειρόγραφο'' στην ενότητα της ΜΥΦ.

20180226-1155-7-1306
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση "Καρτέλες Χαρακτηριστικών" γίνεται πλέον ταξινόμηση ανά κωδικό και ημερομηνία.

20180228-1155-2-1380
ΤΕΑΥΕΤ - Aρχείο XML
Προστέθηκε στο XML αρχείο του ταμείου ΤΕΑΥΕΤ ο αριθμός διαβατηρίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170405-1155-2-1508
Default selector πελατών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί default selector σε ευρετήριο πελατών με στήλη ''υπόλοιπο πελάτη'', το υπόλοιπο δεν εμφανιζόταν στις ενέργειες του CRM.

20170517-1155-7-2181
Φίλτρο υποκατάστημα οντότητας σε αναλυτικό βιβλίο παγίων
Κατά την καταχώρηση παγίων με οντότητες, δεν ενημερωνόταν σωστά το linenum των οντοτήτων.

20171221-1155-7-5633
Ενημέρωση τιμών πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικό αγοράς.

20180103-1155-1-51
Λογιστικές αποσβέσεις παγίων
Πάγιο με φορολογικές & λογιστικές αποσβέσεις, ύστερα από καταστροφή, εμφάνιζε αναπόσβεστη αξία στις λογιστικές αποσβέσεις.

20180119-1155-7-375
Ευρετήριο αναζήτησης πελατών CRM
Διορθώθηκε σφάλμα με τοπικά & υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο πελατών, στην ενότητα του CRM.

20180131-1155-7-700
Ανάλυση σετ ειδών μετά απο μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με set, ο τύπος γραμμής των ειδών (mtrtype) δεν ακολουθούσε τον τύπο του είδους, αλλά είχε τιμή ''κανονικό''.

20180208-1155-1-953
Μισθοδοσία - Έλεγχος άρθρων
Σε client - server περιβάλλον στην εργασία [Ελεγχος άρθρων], δεν εμφανίζονταν τα μήνυματα σφάλματος αλλά το μήνυμα: "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!".

20180212-1155-7-1015
Μετασχηματισμός παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών σε διαφορετικό του login υποκαταστήματος.

20180213-1155-7-1039
Τιμή αντικατάστασης
Σε παραστατικό που χρησιμοποιούσε την τιμή αντικατάστασης, σε περίπτωση που άλλαζε η ισοτιμία του παραστατικού, άλλαζε και η τιμή των ειδών στις γραμμές.

20180226-1155-7-1307
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' με επιλογή ''έως ημερομηνία αναφοράς'' στην εφαρμογή αντιστοιχίσεων.

20180228-1155-1-1379
Περιγραφή χαρακτηριστικού και πολλές εταιρείες
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά, η αλλαγή της περιγραφής ενός χαρακτηριστικού μιας εταιρείας επηρρέαζε την εμφάνιση της περιγραφής του ίδιου χαρακτηριστικού σε άλλη εταιρεία.

20180306-1155-1-1533
Ιστορικό μετασχηματισμών
Διορθώθηκε το ''ιστορικό μετασχηματισμών'' στα παραστατικά.

20180312-1155-1-1657
Ομάδα εταιρειών - Υπολογισμός μισθοδοσίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη εισαγωγή και τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11028

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170202-1155-2-458
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' προστέθηκε το φίλτρο ''Συμμετοχή ανενεργών''.

20170301-1155-7-909
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'' ο συνήθης προμηθευτής.

20170522-1155-2-2265
Εκτύπωση ετικετών
Σε ευρετήριο ειδών με ανάπτυξη εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε στο δεξί κλικ η επιλογή ''Παραστατικό ετικετών γραμμών''.

20180123-1155-7-476
Κωδικός ανεύρεσης σε φακέλους υπηρεσιών
Προστέθηκε ο κωδικός ανεύρεσης, στις στήλες γραμμών ανταλλακτικών, των φακέλων υπηρεσιών.

20180201-1155-7-727
EDPS POS
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στην παραμετροποίηση του POS της EDPS:
1. Αν δοθεί λάθος τιμή στο ''timeout'' διορθώνεται με το ελάχιστο αποδεκτό.
2. Προστέθηκε το epos_xenta.dll το οποίο ελευθερώνει τη θύρα.


20180207-1155-2-867
Οικονομικά στοιχεία χρέωση/πίστωση
Στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων, στα συγκριτικά στοιχεία, η χρέωση και η πίστωση, αφορούν την χρέωση/πίστωση του έτους μόνο. 

20180213-1155-2-1040
Παρασατικά σύνθεσης με θέση
Σε περίπτωση καταχώρησης παραστατικού αποθήκης που περιλαμβάνει set και δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, τότε εφόσον είναι συμπληρωμένη η θέση αποθήκευσης στο παραστατικό αποθήκης, συμπληρώνεται και στο παραστατικό σύνθεσης (header).

20180228-1155-2-1376
Ιστορικό Αγορών: προσφορές - παραγγελίες
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, check box για τις προσφορές & παραγγελίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170207-1155-1-521
Αlert - ελεύθερα πεδία
Δεν ενεργοποιούνταν Alert από τα ελεύθερα πεδία των ειδών.

20171215-1155-1-5497
Μεταφράσεις σε εργασίες Transfer to other companies
1. Τιμολογιακές πολιτικές
2. Τρόποι πληρωμής συναλλασσόμενων
3. Αντιγραφή τιμών (ειδών) σε άλλες εταιρείες


20180122-1155-7-423
Tasks search
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση Tasks search στο portal.

20180130-1155-1-659
Κανόνας ροής
Διορθώθηκε σφάλμα σε κανόνα ροής, όπου δεν εμφάνιζε όλα τα πεδία στα ΄΄δεδομένα από''.

20180130-1155-7-672
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με 2 ενότητες, με επιλεγμένη την παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20180207-1155-1-908
Προβολή αποτελεσμάτων - Δεκαδικά
Εμφανίζονταν, υπό προυποθέσεις, παραπάνω δεκαδικά σε ορισμένα Μισθολογικά στοιχεία στην προβολή αποτελεσμάτων.

20180208-1155-1-938
Έντυπο Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης)
Εμφανίζεται πλέον το σύνολο μεικτών αποδοχών κατά την αποχώρηση.

20180208-1155-2-937
lib.include και alert
Διορθώθηκε σε alert η χρήση java script με την lib.include.

20180209-1155-7-974
Ομαδοποίηση σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο, σε προβολή αποθήκης.

20180212-1155-7-1001
ΜΥΦ - χειρόγραφο
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, που είχε διαφορετικά στοιχεία ΜΥΦ, ενημερωνόταν το flag ''χειρόγραφο''.

20180213-1155-1-1037
Outlook Connector
Τα πεδία ''έναρξη'' και ''λήξη'' στις συναντήσεις, δεν ενημερώνονταν σωστά κατά τον συγχρονισμό με Outlook.

20180215-1155-1-1116
Στρογγυλοποίηση σε τιμές κάτω από 1€
Βελτιώθηκε στην εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'' η στρογγυλοποίηση τιμών σε ζώνη με αριθμητικά ποσά.

20180215-1155-7-1117
Εκπτ.1(%) συνόλου κατά την Επεξεργασία
Κατά την επεξεργασία παραστατικών, επιλέγοντας μόνο είδη με υπόλοιπο, δεν μεταβάλλεται το ποσοστό της συνολικής έκπτωσης του παραστατικού.

20180220-1155-7-1162
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'' / στατιστικές πωλήσεων, δεν γινόταν αναζήτηση με τη περιγραφή του είδους.

20180221-1155-1-1213
Υπόλοιπα Είδους Ανά Παρτίδα
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα" δεν ενημερώνονταν σωστά στα στοιχεία της παρτίδας τα αναμενόμενα και τα δεσμευμένα.

20180222-1155-7-1247
ΜΥΦ στις ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά λοιπών συναλλαγών όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ως κενός.

20180223-1155-7-1258
Εκκρεμείς παραγγελίες - Εκκρεμή δελτία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο hyperlink ''πελάτης'' σε ευρετήριο, κατά την επιλογή ''εκκρεμείς παραγγελίες'' ή ''εκκρεμή δελτία''.

20180223-1155-7-1275
Menu επιλογών στο νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά το login με χρήστη ο οποίος δεν είχε κάποιο menu, κατά το δεξί κλίκ ''μενού επιλογών''.

20180225-1155-1-1286
Ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο πωλήσεων, κατά την πολλαπλή επιλογή εταιρειών και τύπων παραστατικών.

20180226-1155-7-1299
ΜΥΦ - Έσοδα έξοδα
Στα παραστατικα εσόδων / εξόδων όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ο τύπος της ΜΥΦ ως κενός.

20180226-1155-7-1304
Ομάδες εταιρειών: Ανοιχτά παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, κατά την αναζήτηση χρηματικού λογαριασμού στις γραμμές, στα ανοιχτά παραστατικά.

20180226-1155-7-1309
Μεταφορά πεδίου εγγυήσεων
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης δεν αντιγραφόταν το πεδίο ''Εγγύηση (μήνες)".

20180227-1155-1-1328
Αναζήτηση με active browser στο νέο UI
Διαγράφονται πλεόν τα δεδομένα αναζήτησης με χρήση active browser, σε περίπτωση αλλαγής ευρετηρίου.

20180228-1155-1-1352
Ε11 - Αιτία και ημερομηνία αποχώρησης
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση αλλαγής εργασιακής σχέσης

20180301-1155-1-1400
Dialog object
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε dialog object.

20180302-1155-1-1430
Ομάδα εταιρειών: Καταχώριση εργαζόμενου
Κατα την καταχώρηση εργαζομένου σε πολυεταιρική εγκατάσταση εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρωσει το πεδίο 'πρόσωπο'].

20180305-1155-1-1481
Αποτελέσματα προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προϋπολογισμού στα αποτελέσματα προυπολογισμών.

20180212-1155-7-1010
Σφάλμα jscript
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν σφάλματα σε custom με java script.


Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11027

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180212-1155-2-1002
Ευρετήριο εγγυήσεων με επεκτάσεις
Προστέθηκαν στο σχεδιασμό ευρετηρίου των εγγυήσεων, οι επεκτάσεις.

20180213-1155-2-1036
Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας
Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης στις παρατηρήσεις της αιτίας και ημερομηνίας αποχώρησης εργαζόμενου εφόσον υπάρχει αποζημίωση αδείας.

20180221-1155-2-1188
Λογαριασμός 1 και Λογαριασμός 2 στα παραστατικά παγίων
Δόθηκε δυνατότητα στην ενότητα των παραστατικών παγίων να γίνεται προσθήκη των λογαριασμών λογιστικής, στις γραμμές.

20180221-1155-2-1195
Ειδικές συναλλαγές από τα έργα
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης ειδικών συναλλαγών (πελατών / προμηθευτών) από την ενότητα των έργων.

20180222-1155-2-1228
Πιστοποίηση φορολογικού μηχανισμού epia mcr
Υλοποιήση driver για την υποστήριξη της ταμειακής μηχανής RBS EPIA mCR:
1. σαν φορολογικό εκτυπωτή (TAXDEVICE.TAXDEVTYPE) σειριακά και δικτυακά
2. και on line ταμειακή μηχανή (CASHDEVICE.CASHDEVTYPE) σειριακά.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180202-1155-1-776
Οθόνη λιανικής EDPS
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε οθόνη λιανικής edps, με επιλεγμένη την παράμετρο ''καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης''.

20180207-1155-1-871
Εργαζόμενοι - Αντιγραφή από τελευταία
Κατά την αντιγραφή εργαζομένου εμφανιζόταν σφάλμα πατώντας το κουμπί [Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ΣΣΕ].

20180207-1155-1-907
Αυτόματη Εισαγωγή - Ημερομηνίες αποχώρησης - Νέο interface
Μεγάλωσε το μήκος του πεδίου ημερομηνιών στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή (περίπτωση αποχώρησης).

20180209-1155-1-978
Σχετικά έγγραφα cloud
Δεν λειτουργούσε η σύνδεση με cloud χώρους (Google drive, One drive)
Πρέπει στα internet options να γίνουν τα ακόλουθα:
- Στο General, να γίνει delete Browsing History
- Στο Privacy, να μην έχει check το Turn on pop-up blocker
- Στo Content, να γίνει Clear SSL state
Στα compatibility view settings να μην έχουν check τα:
- Display intranet sites in Compatibility view
- Use Microsoft Compatibility lists


20180213-1155-1-1034
'Ομιλος εταιρείων Λογαριασμός λογιστικής
Στο εγκατάσταση με Ομίλους εταιρειών, στα άρθρα λογιστικής με resolver Λογαριασμό Λογιστικής Συναλλασσόμενου ανά εταιρεία, στη γέφυρα έφερνε το λογαριασμό λογιστικής μητρικής εταιρείας και όχι αυτό που έχει οριστεί στο data per company.

20180213-1156-7-28
Αντιγραφή Προδιαγραφής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer προδιαγραφής με προσθήκης Α΄ ύλης.

20180214-1155-1-1069
Παραγωγή αρχείου Ε5.XML
Συμπληρώνονταν λανθασμένα με τιμή 0 τα πεδία ΔΟΥ και Καλλικρατικός δήμος εφόσον ήταν κενά.

20180214-1155-1-1080
Ευρετήριο χρηστών
Διορθώθηκε στο νέο UI το set as default σε ευρετήριο χρηστών, όπου δεν αποθήκευε τους χρήστες.

20180215-1155-7-1114
Ομάδα εταιρειών: Υπολογισμός τιμών κόστους FIFO, LIFO
Σε ομάδα εταιρειών δεν γινόταν υπολογισμός τιμών κόστους, σε εταιρεία εκτός της κύριας με μέθοδο αποτίμησης Fifo / Lifo.

20180220-1155-1-1174
Πεδίο Διάρκεια στις Συναντήσεις
Σε ευρετήριο συναντήσεων ενημερωνόταν λάθος η στήλη ''διάρκεια''.
20180222-1155-1-1220
Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' του θεωρημένου βιβλίου αποθήκης.

20180222-1155-1-1231
Μαζικός μετασχηματισμός
Στο νέο UI η εργασία ''Εκτέλεση μετασχηματισμών'' δεν εκτελούνταν με αποτέλεσμα να μην μετασχηματίζονται μαζικά τα παραστατικά.

20180222-1155-7-1234
Παραστατικά αγορών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αλλαγή συναλλασσόμενου σε παραστατικά.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11026

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-7-2986
Έλεγχος μοναδικότητας παρτίδας
Όταν στις παραμέτρους αποθήκης, έχει τεθεί Μοναδικότητα σε επίπεδο ''Αρχείου'' παρτίδας, τότε κατά την καταχώριση παραστατικού αγορών στις γραμμές, δεν επιτρέπεται η καταχώριση ειδών με ίδιο κωδικό νέας παρτίδας. Ακόμα δεν επιτρέπεται η καταχώριση είδους με νέο κωδικό που υπάρχει ήδη στη βάση. Επιτρέπει όμως την δημιουργία νέων κωδικών με τη χρήση μάσκας (*).

20170209-1155-2-561
Υποχρεώσεις - Απαιτήσεις ανά συν/σομενο σε νόμισμα παραστατικού
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής πολλαπλών νομισμάτων στις εκτυπώσεις: ''Ανεξόφλητα'' & ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά''.

20180129-1155-2-612
Αρχείο εργαζομένων - [Άδειες-Ασθένειες-Απουσίες]
Στο Αρχείο εργαζομένων, στα tab Άδειες-Ασθένειες-Απουσίες προστέθηκε επιλογή Από - έως ημερομηνία ως φίλτρο εμφάνισης συγκεκριμένων εγγραφών του πίνακα.

20180209-1155-2-971
Παραγωγή σε χρώμμα μέγεθος
Σε προδιαγραφές παραγόμενων που παρακολουθούνται με χαρακτηριστικά, δόθηκε δυνατότητα στις γραμμές της προδιαγραφής, στο συνδυασμό των χαρακτηριστικών, να συμπεριλαμβάνονται και αναλούμενα που δεν παρακολουθούνται με χαρακτηριστικά.

20180212-1155-2-1019
Όμιλος εταιρειών - κινήσεις ειδών
Προστέθηκε στο διάλογο των κινήσεων ειδών των σχετικών εργασιών ερώτηση για την εταιρεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171215-1155-7-5507
Εκτέλεση ευρετηρίου - SCHEDULER
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αυτόματη εκτέλεση προγραμματισμένης εργασίας Scheduler που αφορούσε ευρετήριο αποθήκης.

20180122-1155-1-420
ExcelImport
Σε import script η εντολή "ExcelImport" δεν μπορούσε να εκτελεστεί απο windows scheduler.

20180130-1155-2-656
Παραγγελίες ελλείψεων σε παραγωγή με ΧΜ
Διορθώθηκε σφάλμα στην εργασία ''Παραγωγή ελλείψεων / αναγκών'' στους αυτοματισμούς παραγωγής, όπου δεν γινόταν ποσοτική ανάλυση σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20180202-1155-7-794
Φίλτρα απλό σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις με ''φίλτρο απλό'', το οποίο δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20180205-1155-1-815
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής με σύνολα ανά ημέρα
File type 2: Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή αρχείου File type 2, σε περίπτωση που δεν υπήρχε σειρά εξαγωγής σε γέφυρα, κατά την εξαγωγή αρχείου.
File type 7: To XML απαιτεί πληροφορία ανά παραστατικό. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί σύνολα ανά ημέρα σε παραμετροποίηση γέφυρας, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, κατά την παραγωγή του αρχείου.


20180205-1155-7-802
Λογαριασμός στη γραμμή σε ειδικές συναλλαγές
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών δεν συμπληρωνόταν ο λογαριασμός λογιστικής της χρεοπίστωσης κατά την επιλογή σε ειδική συναλλαγή, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20180206-1155-1-850
Εγγυοδοσία σε γέφυρα
'Εγιναν διαθέσιμα, χωρίς περιορισμούς, τα πεδία εγγυοδοασίας (MTL41-MTL47) στις γέφυρες εσόδων-εξόδων.

20180206-1155-1-858
Διακανονισμοί στα παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή διακανονισμών στα παραστατικά.

20180207-1155-1-872
Oμάδες εταιρειών - Επωνυμία πελάτη σε φόρμα παραστατικού
Εγινε αλλαγή, ώστε να τυπώνεται η επωνυμία με βάση την εταιρεία του παραστατικού.

20180208-1155-1-920
Αναζήτηση σε γραμμές παραστατικού
Κατά την αναζήτηση σε γραμμές παραστατικού, εφόσον άνοιγε το παράθυρο με τα είδη και γινόταν ταξινόμηση σε μία στήλη, χάνονταν τα είδη.

20180209-1155-1-976
Εμφάνιση μηνυμάτων
Δεν ενημερωνόταν η ένδειξη ύπαρξης μηνυμάτων χρήστη στο νέο UI.

20180209-1155-7-960
Ευρετήριο Πωλήσεων σε PIVOT
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση ευρετηρίου σε pivot.

20180212-1155-1-1020
Πολυεταιρικό μοντέλο - Αποτύπωση κινήσεων πελατών
Σε Ομάδες εταιρειών, προστέθηκε δυνατότητα έμμεσης καρτέλας συναλλασσόμενων (σχετικές εργασίες) για όλες τις εταιρείες της ομάδας.

20180214-1155-1-1056
Νέο UI - Απόκρυψη Menu χρήστη
Κατά την περιήγηση στην εφαρμογή, κάποιες φορές δεν εμφανιζόταν το menu χρήστη, στο νέο UI.

20180214-1155-1-1057
Αντιγραφή παραστατικού από το προηγούμενο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την "αντιγραφή από το προηγούμενο" παραστατικού με έξοδα.

20180214-1155-1-1076
Βιβλίο αδειών - Αποζημίωση αδείας - τύπος περιόδου
Δεν εμφανιζόταν η αποζημίωση αδείας στην εκτύπωση Βιβλίο αδειών εφόσον ήταν υπολογισμένη σε ξεχωριστή περίοδο.

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11025

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140722-1155-2-2940
Ενέργειες εργαζομένων από Ωράριο εργασίας
Δημιουργία νέας εργασίας [Προγραμματισμός εργασίας] εργαζομένων στο δεξί κλικ του ευρετηρίου.
Η εργασία επιτρέπει την μαζική καταχώρηση ενεργειών εργαζομένου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με το επιλεχθέν ωράριο είτε με το ωράριο που έχει ο εργαζόμενος στην καρτέλα του εφόσον δεν συμπληρωθεί αυτό της εργασίας.


20170313-1156-7-36
Αιτιολογία στην Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Προστέθηκε το πεδίο ''Αιτιολογία'' στην εργασία ''Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας''. Οι τιμές του πεδίου μεταφέρονται στις γραμμές των παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20170317-1155-7-1198
Κάρτες bonus
Στις κάρτες bonus στους Τρόπους εξαργύρωσης των κατηγοριών καρτών προστέθηκαν οι παράμετροι Εφεξής έκπτωση στις γραμμές με ποσό και Εφεξής έκπτωση στο σύνολο με ποσό.

20171214-1155-7-5484
Ευρετήριο με ανάλυση γραμμών - Νέο Interface
Προστέθηκε η παράμετρος "Μορφή δέντρου Μaster-Detail" στις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής, για την απεικόνιση σχέσεων master - detail στον browser.

20171219-1155-2-5574
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI εμφανίζεται πλέον η νέα οθόνη απόδοσης δικαιωμάτων στο σχεδιασμό classic και personal menu.

20171219-1155-2-5575
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI λειτουργεί πλέον απόδοση δικαιωμάτων στα object των εκτυπώσεων στη γραμμή εργασιών.

20171219-1155-2-5576
Απόδοση δικαιωμάτων
Προστέθηκε η νέα φόρμα απόδοσης δικαιωμάτων στην οθόνη των δικαιωμάτων χρηστών

20171219-1155-2-5577
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI εμφανίζεται πλέον νέα φόρμα απόδοσης δικαιωμάτων στο Custom administration.

20180103-1155-2-41
Σήμανση εργασιών - Εταιρεία
Προστέθηκε στη ''Σήμανση εργασιών'' η "Διαχείριση Εταιρειών".

20180122-1155-2-418
Νέα υπολογιζόμενα πεδία
Στα ημερολόγια προστέθηκαν υπολογιζόμενα (πράσινα) πεδία (μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα, δωροεπιταγές +/-) τα οποία αφαιρούν τα ακυρωτικά και τα παραστατικά επιστροφών.

20180125-1155-7-547
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. - Στήλη αναλογούν φόρος
Στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. για Login ετος 2018 ή μεταγενέστερο η στήλη Αναλογούν φόρος είναι πλέον ίση με την στήλη Φόρος που οφείλεται καθώς καταργήθηκε η έκπτωση Φόρου.

20180126-1155-2-573
Προτεινόμενη εταιρία στην εργασία μετασχηματισμού
Σε μοντέλο με ομάδες εταιρειών, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, προτείνεται η εταιρεία του αρχικού παραστατικού και όχι η login.

20180130-1155-7-652
Βιβλίο Αδειών
Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος δεν έχει ημέρες αδείας δεν εμφανίζονταν οι αποδοχές του επιδόματος αδείας.

20180201-1155-2-736
Καθεστώς ΦΠΑ κανονικό σε Αυτοπαραδόσεις
Σε παραστατικά με συμπεριφορά αυτοπαράδοση ή πιστωτικό αυτοπαράδοσης, στο καθεστώς ΦΠΑ του παραστατικού, προτείνεται το ΦΠΑ του υποκαταστήματος της εταιρείας

20180202-1155-2-795
Προσθήκη κωδικού εργοστασιού στην εργασία παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', στο grid Είδη προς παραγγελία, προστέθηκε ο κωδικός εργοστασίου.

20180202-1155-2-797
Παράμετροι στελεχών - Σειρές επιμερισμού χρόνου
Η επιλογή [Σειρές επιμερισμού χρόνου] στις Παραμέτρους στελεχών εμφανίζεται πλέον στην υποενότητα [Ημερολόγιο εργαζομένων] και όχι στην [Σειρές σε οθόνη πληροφόρησης (HR)] για να μπορεί να την επιλέγει και χρήστης που δεν έχει το module H.R.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140721-1155-7-2906
Γραμμές μετρητών - Εισπράξεις
Εμφανίζονται πλέον οι γραμμές των μετρητών (CASHLINES) στον σχεδιασμό ευρετηρίου από την ενότητα των εισπράξεων πελατών.

20141009-1155-1-3706
Ευρετήριο με κυκλοφοριακή ταχύτητα
Διορθώθηκε σφάλμα σε ευρετήριο που περιείχε την κυκλοφοριακή ταχύτητα (Μέσος χρόνος παραμονής αποθεμάτων) και το υπόλοιπο 1.

20160719-1155-7-2512
Συναρτήσεις μέσων χρόνων πληρωμής
Υλοποιήθηκαν με νέο τρόπο οι παρακάτω συναρτήσεις :
1. CusFinancialCost
2. CusRealGrProfit
3. CusRealGrProfitPrc
4. CusAvgBalDays
5. CusPayValue
6. CusAvgPayDays
7. CusAvgAPayDays
8. CusAvgAPayDaysOverDue
9. CusChequeBalanceUDate
10. CusChequeFinalBalance
11. CusFirstDateOpenDoc
12. CusFirstOpenDocCode
13. CusFirstDateOpenTerm
14. CusFirstOpenDocValue
15. CusLastDateOpenDoc
16. CusLastOpenDocCode
17. CusLastOpenDocValue
18. CusCntOpenFinDocs
19.CusValueCntOpenDocs
20. CusMaxDaysOpenDocs
21. CusMaxDaysOpenTerms
22. CusValueDaysOpenDocs
23. CusMaxMonthOpenDocs
24. CusMinMonthOpenDocs
25. CusSumTurnover


20170315-1155-1-1164
Μαζική έγκριση παραστατικών
Κατά τη διαδικασία έγκρισης παραστατικών, σε περίπτωση όπου χρήστης δεν έχει δικαίωμα έγκρισης, στα αποτελέσματα εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν εγκρίθηκαν τα παραστατικά''

20170609-1155-1-2648
Ισοζύγιο Χαρακτηριστικών
Δεν λειτουργούσε σωστά η προσθήκη τοπικών πεδίων στο ισοζύγιο χαρακτηριστικών MAT_BALCDIM.

20170712-1155-1-3234
Προϋπολογισμός Λογιστικής-Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'' στην ενότητα των Προϋπολογισμών, εμφανιζόταν σφάλμα, στην περίπτωση όπου υπήρχε σαν διάσταση το υποκατάστημα εταιρείας.

20170904-1155-1-3737
ΑΧ σε παραστατικά παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής, όπως και στις προδιαγραφές, πλέον φιλτράρονται σωστά οι Α.Χ που είναι συνδεδεμένοι με το υποκατάστημα.

20170913-1155-1-3888
Εξαγωγή ευρετηρίου σε excel
Σε ευρετήριο ειδών, εφόσον είχε προστεθεί ο κατασκευαστής στις στήλες, 2 φορές, όπου στη μορφή της πρώτης υπήρχε ο κωδικός και της δεύτερης η περιγραφή, κατά την εκτύπωση σε excel εμφανιζόταν μόνο η περιγραφή και στις 2 στήλες

20170925-1155-1-4094
Συναντήσεις
Ο χρήστης που καταχωρεί τη συνάντηση δεν έχει από το επίπεδο πρόσβασης δικαίωμα να τη βλέπει:ι. Έγινε αλλαγή ώστε μετά την καταχώρηση να μη σκάει το πρόγραμμα, αλλά πρέπει έτσι κι αλλιώς να διορθωθεί το επίπεδο πρόσβασης, γιατί στο χρήστη εμφανίζεται μια κενή οθόνη.

20171026-1155-1-4645
Ενημέρωση Markup
Προστέθηκε στην ''Ενημέρωση από κοστολόγια'' στην ενότητα της αποθήκης, η επιλογή ''Ενημέρωση Markup''.

20171031-1155-1-4722
Relogin στο νέο Interface
Κατά το Relogin μέσα από την εφαρμογή, αν ο χρήστης είχε password, εμφανιζόταν μήνυμα: "Λανθασμένο κλειδί" τη στιγμή αλλαγής εταιρείας.

20171031-1155-1-4725
Σχεδιασμός ευρετηρίου - Nέο interface
Διορθώθηκε η προσθήκη ενοτήτων σε σχεδιασμούς ευρετηρίων.

20171114-1155-7-4942
Νέο interface - Fit to Screen
Βελτιώθηκε η επιλογή ''fit to screen'' σε ευρετήρια, ώστε να εκμεταλλεύονται
όλο το πλάτος της οθόνης.


20171123-1155-1-5091
Αντιστοίχιση παραστατικών εισπράξεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την manual αντιστοίχιση παραστατικών.

20171128-1155-1-5191
Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία
Διορθώθηκε στα ΄΄Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία'' η εισαγωγή εγγραφής στο grid των υπολογισμών

20171221-1155-1-5616
Εμβάσματα πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα σε γέφυρα εσόδων εξόδων από τα εμβάσματα συναλλασσόμενων. Το σφάλμα προέκυπτε σε περίπτωση που υπήρχαν 2 συναλλασσόμενοι στις γραμμές.

20171221-1155-1-5619
Προδιαγραφές παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer προδιαγραφής.

20171228-1155-1-5675
Νέο UI - Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά την αντιγραφή εταιρείας, με τύπο ''αντιγραφή παραμέτρων''.

20180103-1155-1-34
Δημιουργία αρχείου SEPA
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Δημιουργία αρχείου SEPA''

20180103-1155-7-60
Πρόβλημα ταξινόμησης σε τοπικό πεδίο στηλών γραμμών
Διορθώθηκε η ταξινόμηση σε τοπικό πεδίο στηλών γραμμών

20180119-1155-2-383
Νέο UI - Active Browser
Βελτιώθηκε στο νέο UI η μετάβαση από αναζήτηση Active Browser στο τρέχον ευρετήριο.

20180119-1155-7-374
Ανενεργά πεδία σε ευρετήριο
Κατά την αποθήκευση ευρετηρίου με ανενεργές στήλες, οι ανενεργές χάνονταν στην αποθήκευση.

20180122-1155-1-433
Παραστατικά εσόδων - εξόδων
Δεν ήταν δυνατή η αλλαγή ημερομηνίας σε καταχώρηση παραστατικού εσόδου ή εξόδου.

20180123-1155-1-467
Φάκελος από Συναντήσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''μεταφορά σε φάκελο'' συνάντησης, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180123-1155-2-492
SN ανά Α.Χ.
Μεγάλωσε η περιγραφή των ειδών στην εκτύπωση Υπόλοιπα ''SN ανά Α.Χ (SLINES_QWH)''

20180125-1155-1-555
Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Φ5
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των ανακεφαλαιωτικών πινάκων Φ4 & Φ5.

20180126-1155-7-584
Editor Intrastat
Δεν λειτουργούσε σαν φίλτρο του ευρετηρίου ειδών το πεδίο intrastat.

20180129-1155-1-640
Μεταβολή αποτελεσμάτων περιόδου
Σε κάποιες περιπτώσεις στο νέο interface (Series 5 ) στην εργασία [Μεταβολή αποτελεσμάτων περιόδου] δεν ολοκληρωνόταν η εργασία.

20180129-1155-1-648
Αλλαγή Ημ/νίας σε NUI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο νέο UI, κατά το relogin σε εταιρεία.

20180131-1155-1-698
Γέφυρες σε πολυεταιρικό
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν σωστά οι αξίες στα άρθρα λογιστικής.

20180131-1155-7-691
Βιβλίo Αδειών
Στην εκτύπωση [Βιβλίο αδειών] εφόσον υπάρχουν υπολογισμένα παραπάνω του ενός επιδόματος αδείας για έναν εργαζόμενο τότε εμφανίζεται πλέον το σύνολο των αποδοχών επιδόματος αδείας στην 1η εγγραφή του έτους.

20180201-1155-1-745
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου - Νέο interface
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση ημερομηνιών στην εργασία [Μαζική μεταβολή δεδομένων].

20180201-1155-1-749
Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση τιμής σε πεδίο χωρίς ανάλυση ημερών στην εργασία [Μεταβολή δεδομένων περιόδου].

20180201-1155-1-753
Κωδικός λογιστικής συναλ/νου ανά εταιρεία σε γέφυρες εμβασμάτων
Προστέθηκε ο resolver Συναλλασσόμενοι ανά εταιρεία-Λογιστική κατηγορία συναλλασσόμενου, στις γέφυρες λογιστικής γραμμών εμβασμάτων.

20180201-1155-1-761
CusMaxDaysOpenDocs σε φόρμες πωλήσεων
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusMaxDaysOpenDocs σε φόρμες εκτύπωσης πωλήσεων.

20180201-1155-7-758
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό στις γραμμές παραστατικού, είδους με χρώμα / μέγεθος.

20180202-1155-7-766
Υποδείγματα e-mail στο CRM
Σε νεό email στο οποίο είχε προστεθεί η περιγραφή της εγκατάστασης, σε περίπτωση που δεν γινόταν καταχώρηση του mail, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή.

20180205-1155-1-816
Αλλαγή ΦΠΑ σε είδος άλλης εταιρείας
Σε εγκατάσταση με Ομάδες εταιρειών, εμφανίζεται μήνυμα κατά την αλλαγή του ΦΠΑ στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'', σε είδος άλλης εταιρείας όταν έχει κινηθεί.

20180205-1155-1-844
Νέο UI - Αλλαγή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το relogin, σε βάση με πολλές εταιρείες στο νέο UI.

20180205-1155-7-804
Δεξί κλικ σε selector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο δεξί κλικ σε selector όταν αυτός ήταν ανοιχτός.

20180207-1155-1-876
Aνάλυση εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ανάλυση εκκρεμοτήτων, στα οικονομικά στοιχεία των ειδών.

20180207-1155-1-878
Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Στην [Μεταβολή δεδομένων περιόδου] εμφανιζόταν σφάλμα ότι είχε επιλεχθεί κέντρο κόστους με κωδικό μεγαλύτερο από 32767.

20180207-1155-1-893
Βιβλίο Αποθήκης και αυτοπαραδόσεις
Στο βιβλίο αποθήκης εμφανιζόταν λάθος η αξία αυτοπαραδόσεων, ύστερα από reupdate αποθήκης.

20180208-1155-1-956
Relogin σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο νέο UI, κατά την αλλαγή εταιρείας, με είσοδο σε εταιρεία που δεν υπήρχε δημιουργημένη χρήση.

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11024

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131105-1155-2-3944
Αναζήτηση σε πλέγμα
Κατά την αναζήτηση σε πλέγμα(grid) στο νέο interface, παραμένει διαθέσιμη η αναζήτηση.

20140917-1155-2-3435
Ανέξοφλητα παρ/κα σε νόμισμα εταιρείας
Προστέθηκε στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' (συναλλασσόμενων) το flag ''Αποτύπωση στο νόμισμα της εταιρείας''. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζονται τα παραστατικά στο τοπικό νόμισμα. (Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο πίνακας ισοτιμιών)

20170519-1155-2-2239
Προβολή ιστορικό πωλήσεων
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, ο κωδικός συναλλασσόμενου.

20170707-1155-7-3153
Παραστατικά Παγίων - Έργα
Το έργο έρχεται πλέον ώς στήλη στις γραμμές των παραστατικά παγίων.

20170801-1155-2-3492
Προσθήκη φίλτου σε Ισοζύγια συναλλασσομένων
Προστέθηκε φίλτρο "Μόνο συναλλασσόμενοι με προοδευτικό υπόλοιπο" στα Ισοζύγια συναλλασσόμενων.

20171024-1155-7-4583
Error 3 σε Έκδοση Ζ (Algobox)
Βελτιώθηκε ο τρόπος επικοινωνίας του Soft1 με δικτυακούς φορολογικούς μηχανισμούς.

20171025-1155-7-4603
39B - FIFO Αντιστοίχιση
Όταν γίνονται FiFO αντιστοιχίσεις και έχουν δημιουργηθεί εγγραφές για τον 39Β, εμφανίζονται πλέον τα άρθρα που έχουν αντιστοιχιστεί.

20171030-1155-2-4687
Φορολογικός elcom te flexy
Πιστοποιήθηκε ως φορολογικός εκτυπωτής η ταμειακή elcom te flexy

20171115-1155-7-4954
Τρόπος πληρωμής σε Παραστατικά Λιανικής
Στα παραστατικά Λιανικής διαγράφονται πλέον οι γραμμές εξόφλησης αν γίνει αλλαγή στον Τρόπο Πληρωμής.

20171123-1155-7-5085
Οικονομικά στοιχεία προσώπων
Προστέθηκαν δικαιώματα στα οικονομικά στοιχεία προσώπων.

20171129-1155-2-5187
Μεταφορά πεδίων από συνάντηση σε φάκελο υπηρεσιών
Στη συνάντηση (soactions) υπάρχει πλέον δυνατότητα συμπλήρωσης και μεταφοράς στον φάκελο εκτός της υπηρεσίας και ποσότητας των πεδίων τιμή και τύπος χρέωσης. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν πολλές συναντήσεις που αφορούν σε ένα φάκελο κάθε μεταφορά σε φάκελο να ενημερώνει ξεχωριστή γραμμή υπηρεσιών.

20171208-1155-1-5388
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Η κατανομή σε αναλώσεις γίνεται πλέον για το διάστημα περιόδων που δίνεται στο διάλογο της εργασίας.

20171212-1155-2-5422
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιριών
Προστέθηκε η παράμετρος "Τιμές σε Μεταβολή" στις γενικές παραμέτρους αποθήκης, στην καρτέλα "Εταιρείες και Συγχρονισμοί". Με την παράμετρο αυτή δεν μεταφέρονται οι τιμές χονδρικής & λιανικής (κύριες & εναλλακτικές), κατά τη μεταβολή είδους, στις εταιρίες που συγχρονίζονται.

20171222-1156-7-176
Γέφυρες Παγίων
Στους resolvers παραστατικών παγίων, προστέθηκε ο λογαριασμός λογιστικής του συναλλασσόμενου.

20180103-1155-7-38
Στοιχειά πελάτη σε λιανική
Στην οθόνη Λιανικής πώλησης, στη καρτέλα ''Λοιπά στοιχεία'', ενημερώνονται πλέον τα στοιχεία του πελάτη (Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, ΤΚ)

20180108-1155-2-165
Κατάσταση προσωπικού Ε4 - XML
Αλλάχθηκαν οι προδιαγραφές στην δημιουργία του αρχείου ΥΕΚΑ E4 XML.
1. Τα υπάρχοντα φίλτρα ομαδοποιήθηκαν υπό τον τίτλο [Επιλογή εργαζομένων]
2. Το φίλτρο [Περιοχή απασχόλησης] έγινε multi select
3. Οι τιμές του string list στο φίλτρο [Είδος κατάστασης] έγιναν [Ε4 - Αρχικός], [Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου], [Ε4 - Τροποποιητικός αποδοχών]
4. Σε περίπτωση που η επιλογή στο φίλτρο [Είδος κατάστασης] είναι [Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου], τότε εμφανίζονται 3 επιπλέον πεδία ερωτήσεων και τα οποία ομαδοποιηθούν υπό τον τίτλο [Στοιχεία τροποποίησης]
a. Σε περιοχή απασχόλησης (Single select, ίδιος editor)
b. Με ωράριο εργασίας (Single select, ίδιος editor)
c. Παρατηρήσεις
5. Αν κάποια από τα 3 στοιχεία τροποποίησης συμπληρωθεί, τότε το xml δημιουργείται με τις τιμές αυτές των στοιχείων τροποποίησης. Αν κάποιο από τα 3 στοιχεία τροποποίησης δεν είναι συμπληρωμένο, τότε το xml δημιουργείται με τις τιμές [Περιοχή απασχόλησης], [Ωραρίου] και [Παρατηρήσεις] όπως γίνεται σήμερα.


20180117-1155-2-321
Σχετικά έγγραφα στα soactions
Προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στις κλήσεις, στα tasks και στις συναντήσεις.

20180117-1155-2-338
Επεξεργασία και παρτίδες
Μεταφέρονται οι παρτίδες στις γραμμές του παραστατικού που προκύπτει από επεξεργασία, όταν στον τύπο του τελικού παραστατικού έχει δηλωθεί ανάλωση "Από χρήστη".

20180123-1155-2-459
Πώληση σε αγορά με κωδικό εργοστασίου
Προστέθηκε ο κωδικός εργοστασίου ''code2'' στις γραμμές του διαλόγου μεταφοράς παραστατικού πώλησης σε αγορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170323-1155-1-1294
Δικαιώματα Batch Job
Κατά την απόδοση δικαιωμάτων σε εργασία τύπου ''batch job'' εφαρμόζονταν τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις εργασίες ίδιου τύπου.

20170726-1155-1-3411
X.FIELDCOLOR
Στο νέο interface, κατά την αλλαγή χρώματος σε πεδίο, (μέσω σχεδιασμού προβολής), άλλαζε και το χρώμα των γραμμάτων.

20171214-1155-1-5487
Αναζήτηση
Διορθώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές παραστατικών με ενδιάμεσο * στην περιγραφή

20180103-1155-7-64
Μετασχηματσμός
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών συμπληρωνόταν στο πεδίο ''Αιτιολογία 2'' ο κωδικός του αρχικού παραστατικού

20180104-1155-7-90
Τοπικά πεδία
Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνονταν λανθασμένοι υπολογισμοί με τοπικά πεδία.

20180116-1155-7-311
Αναζήτηση φακέλου
Στην εργασία ''μεταφορά σε φάκελο'', των σχετικών εργασιών κλήσεων, γίνεται πλέον αναζήτηση με το προκαθορισμένο ευρετήριο  των φακέλων.

20180119-1155-1-378
Μετονομασία εργασίας μενού
Διορθώθηκε η μετονομασία εργασίας menu στο νέο interface.

20180119-1155-1-379
Drag and Drop
Καλύπτεται πλέον το drag and drop εργασιών, στο Classic menu.

20180122-1155-1-419
Αντικατάσταση αναλούμενων
Σε group set με προτεινόμενη ποσότητα και αυτόματη αντικατάσταση Set, εμφανιζόταν λάθος η ποσότητα κατά την επιλογή του set στις γραμμές παραστατικού.

20180122-1155-7-415
Στοιχεία Εταιρείας σε εκτύπωση
Προστέθηκε στο νέο UI, hyperlink, για την τροποποίηση των στοιχείων εταιρείας, στις γενικές ρυθμίσεις, σε ευρετήρια και εκτυπώσεις.

20180123-1155-1-485
Μέθοδος FOCUSFIELD
Διορθώθηκε η λειτουργία της συνάρτησης FOCUSFIELD στο νέο interface.

20180125-1155-1-540
Αρχείο κοινωνικών ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.)
Κατά την δημιουργία του αρχείου (Υ.Κ.Α.) όταν υπήρχε δεύτερη περίοδος (PAYPRD) για τον ίδιο ημερολογιακό μήνα, τότε στο αρχείο δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές και των δύο περιόδων

20180125-1155-1-560
Πεδίο στην Λογ. Κατηγορία είδους (ITEMGL.CRDCARDMODE)
Εμφανίζεται πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις το πεδίο ''Ειδική Διαχείριση'' στη λογιστική κατηγορία είδους, όταν έχουν δηλωθεί Ελληνικές προδιαγραφές.

20180125-1155-7-546
Καρτέλα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα στις καρτέλες συναλλασσόμενων, σε περιπτώσεις που η επωνυμία είχε μέγεθος μεγαλύτερο από 64 χαρακτήρες

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11023

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090910-1155-2-937
Ορισμός editor σε τοπικά πεδία browser
Στο σχεδιασμό τοπικών πεδίων (Ευρετήρια/ Εκτυπώσεις) υποστηρίζεται πλέον ο ορισμός editor. 

20120109-1155-2-22
Μήνυμα για διαγραφή αντιστοίχισης
Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου πληρωμής εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ''ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαγράφηκαν οι προηγούμενες αντιστοιχίσεις του παραστατικού''.

20120330-1155-2-444
Δημιουργία Ετικετών
Στις ετικέτες αγορών προστέθηκε η ενότητα των Εναλλακτικών ειδών (VMTRSUB).

20121017-1155-2-2241
Μέσο στους προυπολογισμούς δαπανών
Προστέθηκε το Μέσο, στις διαστάσεις των προϋπολογισμών δαπανών.

20130301-1155-2-1043
Εμπ. Κατηγορίας ως φίλτρο
Στις Θεωρημένες καταστάσεις Αποθήκης, Μηνιαία κατάσταση Αποθήκης & Μηνιαία κατάσταση Αποθήκης ανά Α.Χ., προστέθηκε φίλτρο της εμπορικής κατηγορίας.

20130312-1155-7-1180
Ημερομηνίες υπηρεσιών
Προστέθηκαν πεδία τα οποία αφορούν σε τελευταίες ημερομηνίες & τιμές εισαγωγών - εξαγωγών υπηρεσιών(μέσω σχεδιασμού ευρετηρίου στη Συγκεντρωτική εικόνα υπηρεσιών).

20130408-1155-7-1508
Υπηρεσίες - αποκλειστικά για πελάτη
Προστέθηκε η αποκλειστικότητα πώλησης (για) πελάτη, στην ενότητα των Υπηρεσιών.

20130516-1155-7-1959
Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου
Προστέθηκε στις Κινήσεις Ειδών & Συναλλασσομένων το "Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου", μέσω των Σχετικών Εργασιών.

20130528-1156-7-399
Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό(DSBCDIMTRN)
Προστέθηκε δυνατότητα προβολής του κωδικού του είδους στο Dashboard "Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό" (DSBCDIMTRN).

20130620-1155-2-2397
Μετασχηματισμός παραστατικών σε κύκλωμα λιανικής
Προστέθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού στην ενότητα των Λιανικών Πωλήσεων.

20130726-1156-7-508
Εικόνα Εταιρίας - Κόστος Πωληθέντων
Προστέθηκε η μέθοδος υπολογισμού του κόστους πωληθέντων στην εικόνα εταιρίας (COMPANYVIEW).

20140130-1155-7-359
Ανενεργό Υποκατάστημα
Εφόσον στην Εταιρεία υπάρχει ένα μόνο υποκατάστημα και τεθεί ανενεργό, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ''ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένα υποκατάστημα δεν είναι ενεργό''.

20140214-1155-7-570
Καρτέλα Sn και υποκαταστημα
Προστέθηκε ως φίλτρο το "Υποκατάστημα" και η "Ομάδα Α.Χ." στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN''.

20140304-1155-2-824
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων στις σχετικές εργασίες είδους
Προστέθηκαν οι προβολές Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών & πωλήσεων στις Σχετικές εργασίες των Ειδών.

20140403-1155-2-1415
Στατιστική αποθήκης-χρεωπιστωσεων-υπηρεσιών
Προστέθηκε η Στατιστική Χρεοπιστώσεων (VLINSTATS) στις εκτυπώσεις ειδικών συναλλαγών.

20150217-1155-7-652
Αναζήτηση σε πεδίο πολλαπλής επιλογής
Υλοποιήθηκε στο νέο UI η δυνατότητα αναζήτησης σε selectors πινάκων στη μνήμη.

20150805-1155-7-2536
Εγκατάστασεις στις γραμμές παραστατικών.
Δόθηκε δυνατότητα επιλογής των εγκαταστάσεων (INST) στις γραμμές παραστατικών.

20160513-1155-7-1708
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε η επιλογή "Αναλυτικά ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου" στην εργασία "Υπολογισμός πιστωτικών" (CULCTMPCREDIT). Με την επιλογή αυτή πραγματοποιείται ανάλυση πιστωτικών ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου στα Αποτελέσματα πιστωτικών.

20160707-1155-7-2357
Παρτίδες στο header σε παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκε έλεγχος σε παραστατικά παραγωγής όπου δηλώνεται αν έχει συμπληρωθεί η παρτίδα του παραγόμενου (όταν τα παραγόμενα είδη παρακολουθούνται σε παρτίδες και στις παραμέτρους αποθήκης υπάρχει υποχρεωτική χρηση παρτίδας).

20160801-1155-2-2683
Προσθήκη σε προυπολογισμούς μοντέλου, Νομού και τομέα
Προστέθηκε ο Νομός του υποκαταστήματος πελάτη στις διαστάσεις των προϋπολογισμών πωλήσεων. 

20160907-1156-7-175
Προσθήκη στήλης σε Υπενθυμίσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα για "Στήλες Υπενθυμίσεων", τόσο γενική όσο και ανά χρήστη, στις παραμέτρους CRM. Συγκεκριμένα θα μπορείτε να ορίσετε τις επιπλέον στήλες που θα εμφανίζονται στο grid των Υπενθυμίσεων.

20161013-1155-2-3326
Παράμετροι Office365 - χρήστες
Σε περίπτωση που ο login χρήστης δεν είναι Administrator, τότε μπορεί να θέσει τις παραμέτρους του Office 365 & Google Apps αποκλειστικά γι'αυτόν.

20161014-1155-2-3331
Παράμετροι Office365 - Σύνδεση
Προστέθηκε κουμπί για "Σύνδεση λογαριασμού", ανά χρήστη, στις παραμέτρους Google Apps & Office 365.

20161014-1155-2-3346
Παράμετροι Office365 - Επαφές/Στελέχη
Προστέθηκε δυνατότητα ανεξάρτητης παραμετροποίησης Επαφών & Συναλλασσόμενων στις Παραμέτρους των Google Apps και Office 365.

20161111-1155-7-3739
Ανοιχτά Παραστατικά - Ομαδοποίηση γραμμών σε κινήσεις συναλλασσομένων
Σε εγγραφές από ανοιχτά παραστατικά, σε περίπτωση που στις γραμμές προστεθεί ο ίδιος συναλλασσόμενος πάνω από μία φορά, τότε στις κινήσεις του θα εμφανίζονται αναλυτικά οι αντίστοιχες γραμμές, εφόσον στον Τύπο της κίνησης έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος "Αναλ. λοιπές κινήσεις".

20161205-1155-2-4080
Παραγωγή κωδικών EAN
Προστέθηκε στην εργασία Παραγωγής κωδικών EAN το ''διάστημα εισαγωγής'', για περιπτώσεις δημιουργίας κωδικών EAN σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

20161208-1155-2-4126
Γραμμική μέθοδος απόσβεσης παγίων
Η Γραμμική μέθοδος απόσβεσης παγίων, μετονομάστηκε σε "Σταθερή".

20161229-1155-2-4387
Posiflex PD2600 Series
Εμφανίζονται πλέον και οι Υπηρεσίες στις Οθόνες Display Πελατών για Λιανική και POS συστήματα.

20170126-1155-2-340
Επιλογή τρόπου fifo αντιστοίχισης ανά παραστατικό (ημερ. παρ/κου ή διακανονισμό)
Στην FIFO Αντιστοίχιση παραστατικού (από Σχετικές εργασίες) προστέθηκε παράμετρος (Κλείσιμο με) με την οποία καθορίζετε τον τρόπο που θα λειτουργήσει η μέθοδος FIFO.

20170130-1155-2-383
Κατεύθυνση (In - Out) σαν φίλτρο στο Ημερολόγιο CRM
Προστέθηκε στο Ημερολόγιο CRM (Ομαδικό & Προσωπικό) - ως Φίλτρο- η Κατεύθυνση (In - Out).

20170221-1155-7-723
Fast Report
Υποστηρίζεται πλέον ο σχεδιασμός advanced φόρμας (Fast Report) στις Ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170309-1155-2-1039
Νομός και Γεωγραφική ζώνη Υποκ.Πελάτη σε τιμολογιακές πολιτικές
Προστέθηκαν ο Νομός και η Γεωγραφική ζώνη του Υποκαταστήματος πελάτη /προμηθευτή στις συνθήκες εφαρμογής των τιμολογιακών πολιτικών.

20170313-1155-2-1097
Ανενεργές οντότητες
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο των Παγίων, προστέθηκε φίλτρο ενεργών οντοτήτων.

20170321-1155-2-1234
rbs edo
Υποστηρίζεται η μηχανή RBS Edo Web σαν δικτυακός φορολογικός εκτυπωτής, σειριακός φορολογικός εκτυπωτής και ταμειακή μηχανή.

20170329-1155-1-1376
Παραστατικό αγοράς σε παραστατικό πώλησης, διαφορετικής της login εταιρείας
Σε εγκατάσταση με ομίλους εταιρειών, όταν επιλέξεις από τον browser ένα παραστατικό αγοράς να γίνει παραστατικό πώλησης σε εταιρεία του ομίλου και υπάρχουν εκπτώσεις στα σύνολα, αυτές εφεξής δεν θα μεταφέρονται.

20170412-1155-7-1636
Αλλαγή τιμών πώλησης
Στην εργασία αποθήκης ''Αλλαγή τιμών πώλησης'' το μέγεθος του πεδίου ''Από κωδικό, FROMCODE'' δέχεται πλέον 150 χαρακτήρες.

20170419-1156-7-57
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Προστέθηκε, ως διαθέσιμο φίλτρο στο section Πελάτες, το πεδίο του Ομίλου στο Dashboard "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" [DSBSALESFISCPRD].

20170424-1155-7-1767
Κλάση προμήθειας στα υποκαταστήματα πελατών
Προστέθηκε η "Κλάση προμήθειας" στα Υποκαταστήματα πελατών, στην καρτέλα Οικονομικά /Λογιστικά στοιχεία.

20170506-1156-7-69
Serial Number
Προστέθηκε νέος τύπος S/N ''Καταστροφή''.

20170509-1155-1-2053
Αποστολή sms απο web
Προστίθεται, στο mail account ανά user, η δυνατότητα αποστολής sms μηνυμάτων και από τον server - web server.

20170510-1155-7-2066
Συγχρονισμός συναλλασσομένων και επαφών
Στα Google apps και το Office 365, ο συγχρονισμός των συναλλασσόμενων μπορεί πλέον να γίνει ξεχωριστά για κάθε οντότητα.

20170609-1155-2-2651
Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων δανείων
Προστέθηκε ο λογαριασμός βραχυπρόθεσμων δανείων στους χρηματικούς λογαριασμούς, στο πεδίο "Φύση λογαριασμού".

20170612-1155-2-2671
Ωρομέτρηση
Προστέθηκε στον πίνακα [WRKHOURSMDLD], η στήλη [WORKHTYPECH], η οποία κρατάει τον τύπο του χρόνου εργασίας των προηγούμενων ενεργειών (που θα ελέγχεται), προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί ο χρόνος εργασίας της τρέχουσας ενέργειας.

20170621-1155-2-2862
Προσθήκη Timeline σε εγκαταστάσεις, συμβάσεις, ενέργειες Crm.
Προστέθηκε δυνατότητα απεικόνισης Timeline στις Συμβάσεις και τις Εγκαταστάσεις.

20170629-1155-2-3006
Δικαιώματα εκτύπωσης grid
Προστέθηκε η ''Απαγόρευση δικαιώματος εξαγωγής πλεγμάτων'' στις κεντρικές λειτουργίες των χρηστών.

20170721-1155-2-3364
Ανεξαρτήτως αρίθμησης σε Εσοδα-Εξοδα
Προστέθηκε η επιλογή ''Ανεξαρτήτως αρίθμησης'', στους Ελέγχους άρθρων και στους Ελέγχους εσόδων-εξόδων, μέσω των Περιοδικών εργασιών /Λογιστικών ενημερώσεων.

20170724-1155-7-3373
Συναλλαγματικές διαφορές χρηματικών λογαριασμών
Στην εργασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών χρηματικών λογαριασμών δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη οι χρηματικοί λογαριασμοί που έχουν οριστεί ως ανενεργοί.

20170727-1155-2-3435
CusChequeBalanceUDate && CusChequeBalance
Για το διαχωρισμό της κατηγορίας του αξιογράφου προστέθηκε παράμετρος στις συναρτήσεις "CusChequeBalanceUDate" και "CusChequeBalance".

20170731-1155-2-3469
Συμβατότητα με synthex φορολογικούς μηχανισμούς
Υποστηρίζονται πλέον φορολογικοί μηχανισμοί ''Synthex''.

20170731-1155-2-3471
Αλλαγή του COSTCNTR από smallint σε int
Το Field type των κέντρων κόστους (COSTCNTR) έγινε Integer από smallint, ώστε να δέχεται περισσότερες εγγραφές.

20170825-1155-2-3631
Φίλτρο για τις NOTAPPROVED ενέργειες στο Ημερολόγιο εργασίας
Προστέθηκε το φίλτρο ''Κατάσταση έγκρισης'' στο Ημερολόγιο εργασίας, ώστε να μην εμφανίζονται οι NOT APPROVED ενέργειες.

20170904-1155-2-3742
Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ Σ.Σ.Ε. - Θεωρητικό φύλλο υπολογισμού
Καταργήθηκε η καταχώριση Θεωρητικού φύλλου υπολογισμού στο κουμπί "Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ Σ.Σ.Ε." στην Καρτέλα εργαζομένου.

20170904-1155-2-3743
Εισαγωγή στοιχείων ταμείων - Grid ταμείων
Στην καρτέλα του εργαζόμενου, στην επιλογή ''Εισαγωγή στοιχείων ταμείων" και ειδικότερα στην καρτέλα ''ΙΚΑ'' δεν επιτρέπεται πλέον στον χρήστη να επιλέξει ταμείο από το grid. Αυτό εμφανίζεται πλέον αυτόματα μετά την επιλογή ΚΑΔ και ειδικότητας.

20170904-1155-7-3739
 Ταμειακές μηχανές
Ενσωματώθηκε στο Soft1, το πρωτόκολλο που αφορά τους δικτυακούς φορολογικούς εκτυπωτές:
-Sarema First
-Sarema XS
-Sarema Mini
-Sarema Store


20170905-1155-2-3755
Φίλτρο [Ημερομηνία ισχύος] σε ευρετήριο εργαζομένων [Θέσεις εργασίας]
Προστέθηκε το φίλτρο ''Ημερομηνία αναφοράς'' στο ευρετήριο ''Θέσεις εργασίας προσώπων'', στα Στελέχη.

20170906-1155-7-3778
Νομός-Πόλη-Διεύθυνση
Με την επιλογή του "Ταχυδρομικού Κώδικα" στην καρτέλα συναλλασσόμενου, συμπληρώνονται αυτόματα η Διεύθυνση, η Πόλη και ο Νομός.

20170914-1155-2-3895
RBS- ELIO WEB
Στο φορολογικό εκτυπωτή RBS- ELIO WEB, προστέθηκε δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας.

20170915-1155-7-3912
Τιμολογιακές πολιτικές
Στη διατύπωση των τιμολογιακών πολιτικών, στις συνθήκες, προστέθηκαν οι Πίνακες 1 & 2 γραμμών.

20170919-1155-2-3965
Υποκατάστημα στο αναλυτικό ισοζύγιο
Στην περίπτωση που επιλεγεί το φίλτρο Αναλυτικά", προστέθηκε το πεδίο υποκατάστημα σαν στήλη, στο Αναλυτικό ισοζύγιο λογιστικής.

20170925-1155-7-4090
FastReport 
Προστέθηκε κουμπί και σχετικό drop down menu στην toolbar της επιφάνειας σχεδίασης του Fast Report.

20170929-1155-2-4182
Προσθήκη πεδίου REMARKS στον πίνακα CRMCUSNAIRE
Προστέθηκε το πεδίο REMARKS στον πίνακα CRMCUSNAIRE (Απαντήσεις πελατών).

20170929-1155-2-4183
Προσθήκη πεδίου REMARKS1 στον πίνακα CRMCUSANSWER
Προστέθηκε το πεδίο [REMARKS1] για την καταχώριση των παρατηρήσεων του εργαζόμενου σχετικά με την αξιολόγησή του.

20171012-1155-7-4387
Καταχώριση παραστατικού
Στο νέο interface κατά την καταχώριση του παραστατικού με ρύθμιση ''Καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρισης'', ο κέρσορας επανέρχεται στο πεδίο «Σειρά».

20171016-1155-2-4428
Υπενθυμίσεις-Μηνύματα
Προστέθηκε στις "Εταιρικές διαδικασίες" η παραμετροποίηση των Υπενθυμίσεων και των Μηνυμάτων.

20171018-1155-2-4487
Υποκαταστήματα συναλλασσομένων
Με την επιλογή του Ταχυδρομικού Κωδικού στα Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων, συμπληρώνονται αυτόματα η Διεύθυνση, η Πόλη και ο Νομός του υποκαταστήματος.

20171019-1155-2-4534
Καταχώρηση και διαγραφής επαφής σε gmail και 365
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης καταχώρισης/ διαγραφής επαφής σε Gmail & Office 365 κατά την καταχώριση/ διαγραφή από το Soft1.

20171019-1155-2-4535
Προσθήκη κατάστασης απόρριψης
Οι καταστάσεις των εγκρίσεων άλλαξαν από "Ναι/ Όχι" σε ''Προς έγκριση'', "Εγκεκριμένο'' & ''Απορριφθέν''.

20171019-1155-2-4536
Δημιουργία ομάδων αποθηκευτικών χώρων.
Προστέθηκαν οι ομάδες αποθηκευτικών χώρων στην καρτέλα ''Α.Χ/ Υποκαταστήματα'' της εταιρείας και στις ανάλογες εκτυπώσεις.

20171019-1155-2-4537
Προσθήκη timeline σε όλες τις ενότητες του SOACTION
Προστέθηκε στις ενότητες του πίνακα [SOACTION] το Timeline, μέσω των σχετικών εργασιών.

20171019-1155-2-4538
Προσθήκη στις ελεύθερες εκτύπωσεις δυνατοτήτων Fast report
Προστέθηκε στις ελεύθερες εκτυπώσεις η δυνατότητα σχεδιασμού Advanced φόρμας (Fast Report).

20171020-1155-2-4548
Σήμανση εργασιών
Προστέθηκε στη ''Σήμανση εργασιών'' η Μεταβολή δεδομένων περιόδου.

20171020-1155-2-4549
Ενεργοποίηση ιστορικού μεταβολών
Στη Σήμανση εργασιών ενεργοποιήθηκαν πλέον οι επιλογές "Μεταβολή αποτελεσμάτων" και "Μεταβολή δεδομένων περιόδου".

20171026-2165-2-77
Ενέργειες εργαζομένων
Στις ενέργειες εργαζομένων, τα πεδία "Έναρξη" και "Λήξη" δεν περιέχουν πλέον χρόνο.

20171027-1155-1-4668
Μαζικός μετασχηματισμός και ενημέρωση σύμβασης ανά γραμμή
Κατά τον μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών με διαφορετική σύμβαση το καθένα, μεταφέρεται στις γραμμές του κάθε μετασχηματισμένου η σχετική με αυτό σύμβαση.

20171102-1155-2-4772
Φόρμες εκτύπωσης φακέλων υπηρεσιών
Στις φόρμες εκτύπωσης φακέλων υπηρεσιών, έρχεται πλέον διαθέσιμο προς επιλογή το πεδίο ''Επαφή'' (MTRDOC.TRDPRSN').

20171103-1155-1-4788
Σύμβαση σε γραμμές παραστατικών
Είναι πλέον διαθέσιμη η σύμβαση στις γραμμές των παραστατικών.

20171103-1155-2-4782
Νέα σύνδεση
Κατά τη δημιουργία νέας σύνδεσης στο νέο UI, δεν απαιτείται logout - login για την επιλογή της νέας σύνδεσης.

20171110-1155-2-4896
Συγχρονισμός συναλλασσομένων και επαφών
Προστέθηκε η δυνατότητα συγχρονισμού ενεργειών επαφών & συναλλασσόμενων στις παραμέτρους Office 365 & Google apps.

20171116-2165-2-80
Εναλλακτικοί κωδικοί και παρτίδες
Προστέθηκε ο ''κωδικός παρτίδας'' στη καρτέλα ''Μέτρηση, εναλλακτικοί κωδικοί'' του είδους. Πλέον, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει κωδικού παρτίδας στις γραμμές παραστατικών.

20171120-1155-2-5024
Ειδική διαχείριση παγίων
Το πεδίο ''ειδική διαχείριση'' παγίων, πλέον δέχεται τιμή ''καμία''.

20171121-1155-7-5032
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιριών
Προστέθηκε η παράμετρος ''Εξαίρεση ΦΠΑ σε μεταβολή'', στη καρτέλα ''Εταιρείες και συγχρονισμοί", στις παραμέτρους της αποθήκης. Αν γίνει ''Ναι'' κατά τη μεταβολή ενός είδους, δε μεταφέρεται το ΦΠΑ στις υπόλοιπες εταιρείες.

20171204-1155-7-5280
Σύνδεση mercato net με ip adress
Σύνδεση ταμειακής Μηχανής ''Mercato Net'' με ip address.

20171208-1155-2-5381
Κρυπτογράφηση passwords SHA256 & AES256
Έχει εφαρμοστεί κρυπτογράφηση SHA256 και AES256 για κρυπτογράφηση των passwords στη βάση δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφεξής updates με queries στη βάση δεδομένων σε πεδία passwords δεν μπορούν να υποστηριχθούν.
Η κρυπτογράφηση SHA256 εφαρμόζεται σε πεδία passwords, π.χ passwords χρηστών του Soft1, χωρίς πλέον να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης τους από τη βάση δεδομένων.
Η κρυπτογράφηση AES256 εφαρμόζεται για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κωδικών από το Soft1 και αφορά διασυνδέσεις με τρίτες υπηρεσίες π.χ mail servers ή δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν login credentials.


20171218-1155-2-5528
Μαζικές εγκρίσεις παραστατικών
Στην εργασία Μαζικής έγκρισης παραστατικών προστέθηκε η τιμή ''Απορριφθέν''.

20180103-1155-2-31
Javascript Engine - κατάργηση function getYear()
Μετά την αναβάθμιση της Javascript Engine δε λειτουργεί πλέον η function getYear(), η οποία έχει γίνει deprecated και πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον η getFullYear(). Συνίσταται η αντικατάσταση της function getYear() στις custom υλοποιήσεις.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getYear

20180110-1155-2-201
Ακύρωση με αντιλογισμό σε Ειδικές Συναλλαγές Πελατών
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικών ειδικών συναλλαγών Πελατών, μεταφέρονται πλέον οι παρατηρήσεις.

20171020-1155-2-4540
Μάζα σε χρεοπιστώσεις
Προστέθηκαν τα πεδία ''Μάζα'' & ''Όγκος'' στα στοιχεία των χρεοπιστώσεων

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140110-1155-7-85
ΑΦΜ εξωτερικου με νεόυς ΕΑΦΔΣΣ
Διορθώθηκε σφάλμα σε ΕΑΦΔΣΣ Algobox Net τύπου Β, που εμφανιζόταν κατά την έκδοση παραστατικού σε πελάτη εξωτερικού

20160328-1155-7-1103
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Εμφανίζονται πλέον τα χαρακτηριστικά που έχουν γίνει ανενεργά, εφόσον έχουν καταχωρηθεί σε παραστατικό.

20161111-1155-7-3738
Εικόνα εταιρείας
Στην Εικόνα εταιρίας εμφανίζεται πλεόν η ''Παροχή υπηρεσιών''

20170706-1155-7-3135
Αντιστοίχιση πεδίων σε νέο Interface
Στο νέο UI σε εταιρεία με μεγάλη επωνυμία, δεν εμφανίζονταν η μισθολογική περίοδος και τα στοιχεία χρήστη, στην αρχική οθόνη

20170712-1155-1-3214
Περιγραφή μεγαλύτερη από 30 χαρακτήρες
Το πεδίο ''Σχόλιο'' (περιγραφή είδους) σε φόρμες που αφορούν φορολογικούς εκτυπωτές, σε περίπτωση που υπερβεί τους 30 χαρακτήρες, οι επιπλέον αγνοούνται. Αφορά φορολογικούς εκτυπωτές (ERGOSPEED III & CΙΤΙΖΕΝ)

20170712-1155-1-3227
Παραστατικά αποσβέσεων παγίων
Στα παραστατικά αποσβέσεων, στον ορισμό των ενοτήτων, προστέθηκε ο πίνακας ''κινήσεις απόσβέσης παγίων''

20170718-1155-7-3296
Υπολογισμός ΦΠΑ σε παραστατικά-ομάδες εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών με εταιρείες Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες έχουν ΦΠΑ 24% & 19% αντίστοιχα,
εάν από πωλήσεις της εταιρείας Ελλάδας γινόταν μεταφορά σε αγορές της εταιρείας Κύπρου, τότε κατά τον υπολογισμό intrastat υπολογιζόταν λάθος αξία ΦΠΑ

20170821-1155-1-3602
Master-Detail-Detail
Σε ταξινόμηση στο τελευταίο detail, δεν γινόταν σωστά το locate των εγγραφών με βάση την εγγραφή του πρώτου

20170906-1155-1-3784
Υποκατάστημα συναλλασσομένου στις κινήσεις των ειδών
Προστέθηκε στην προβολή των ειδών & συναλλασσόμενων, το υποκατάστημα συναλλασσομένου, μέσω των σχετικών εργασιών. Σχετικό με RefIf(20130516-1155-7-1959)

20170927-1155-1-4131
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιρειών
Προστέθηκε παράμετρος στις παραμέτρους αποθήκης για να εξαιρούνται από τη μεταφορά ειδών όλα τα στοιχεία τα σχετιζόμενα με προμηθευτές.

20170928-1155-1-4153
Access violation σε απαντήσεις ερωτηματολογίου
Στις ''απαντήσεις πελατών'' ερωτηματολογίου, στην ενότητα του crm, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση

20171011-1155-7-4364
Υπολογισμός καθαρών από μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός καθαρών'' από την μεταβολή δεδομένων περιόδου

20171020-1155-7-4547
Δημιουργία νέου λογαριασμού από έλεγχο ΓΓΠΣ
Μεγάλωσε η περιγραφή των λογαριασμών λογιστικής σε 128 χαρακτήρες

20171023-1155-1-4564
Ομαδοποίηση αξίας σε άρθρα λογιστικής
Σε άρθρο λογιστικής μέσω γέφυρας, από ειδικές συναλλαγές προμηθευτών, δεν γινόταν ομαδοποίηση αξίας σε ίδιους λογαριασμούς

20171023-1155-1-4566
Μήνυμα λάθους στην καταχώρηση αίτησης αδείας
Κατά την καταχώρηση ενέργειας με έγκριση, από το προσωπικό ημερολόγιο, εμφάνιζε sql μήνυμα λάθους

20171023-1155-1-4570
Embedded Quick View
Διορθώθηκε το query που αντλεί τα δεδομένα σε embedded quickview

20171026-1155-1-4640
Εμφάνιση μηνύματος 'DataSet Base Is Active'
Διορθώθηκε το σφάλμα ΄΄DataSet Base Is Active΄΄, που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή πεδίου στους τύπους των παραστατικών

20171106-1155-1-4825
Απαντήσεις ερωτηματολογίου πωλήσεων
Κατά την συμπλήρωση των απαντήσεων ενός ερωτηματολογίου, εμφανίζονται μόνο τις απαντήσεις που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο,

20171110-1155-1-4889
Προϋπολογισμοί μιας διάστασης
Σε προϋπολογισμό με ανάλυση μίας διάστασης δεν λειτουργούσε σωστά το pivot των στοιχείων προϋπολογισμών

20171114-1155-1-4941
Soft1 User χωρίς password
Κατά τη δημιουργία χρήστη χωρίς password στο νέο UI, εμφάνιζε μήνυμα λανθασμένο password στην είσοδο

20171115-1155-1-4961
Συμβάσεις
Προστέθηκε το πεδίο ''οντότητα'' στα φίλτρα ευρετηρίου των συμβάσεων

20171129-1155-1-5203
Advanced Φόρμες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση τοπικών πεδίων σε Advanced φόρμα

20171130-1155-1-5213
Διαχείριση ταμείων
Κατά τη δημιουργία ταμείου με ίδιο κωδικό και διαφορετικό υποκατάστημα, συμπληρώνονταν λανθασμένα τα στοιχεία καρτών

20171205-1155-7-5299
Προδιαγραφές παραγωγής
Στις γραμμές των προδιαγραφών, μπορεί πλέον να προστεθεί αποθηκευτικός χώρος

20171207-1155-7-5350
Μορφή κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα στις μορφές κωδικών συναλλασσόμενων

20171211-1155-7-5397
Field 'X_ACODE' not found
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία παραστατικού

20171217-1155-7-5520
Εκτύπωση παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την επανεκτύπωση παραστατικού σε φόρμα advanced

20171220-1155-1-5605
Password χρηστών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση / μεταβολή password χρήστη

20171222-1155-1-5653
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Εμφανιζόταν μία επιπλέον εγγραφή για το μπόνους, χωρίς να περιλαμβάνει αποδοχές και με αξία εισφορών 0.01.

20180103-1155-7-73
Προδιαγραφές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προβολή των προδιαγραφών παραγωγής

20180104-1155-1-91
Χρηματοοικονομικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση χρηματοοικονομικών κινήσεων (εισπράξεις / πληρωμές) κτλ.

20180104-1155-1-93
Αντιγραφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer ειδών

20180104-1155-1-96
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Δεν εμφανίζονταν τα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών

20180109-1155-1-191
Παραγωγή αρχείου δημιουργίας τοπικών εγκαταστάσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την παραγωγή αρχείου δημιουργίας τοπικών εγκαταστάσεων

20180110-1155-1-204
Intrastat σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ήταν δυνατή η σύνδεση των ειδών με κωδικούς intrastat σε εταιρείες εκτός της κύριας

20180119-1155-1-373
Δεκαδικά
Float πεδία εμφάνιζαν πλήθος δεκαδικών, ενώ η τιμή ήταν ακέραια

20180124-1155-1-512
Παλαιοί ασφαλισμένοι ΤΑΠΙΤ
Αλλαγή στην υπολογισμό εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων για ΤΑΠΙΤ που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ.