Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10767

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170105-1155-7-70
Δικαιώματα χρηστών
Μπορεί να δοθεί πλέον δικαίωμα στο πεδίο WEBPAGE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140919-1155-1-3477
Έντυπα ΣΕΠΕ και εκτύπωση αποτελεσμάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εκτύπωση μετά την υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ προκαλούσε την εκ νέου καταχώρηση κωδικών ΣΕΠΕ.

20161103-1155-7-3636
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης: Σφάλμα στην καταχώρηση παραστατικού
Κατά την καταχώριση γραμμής παραστατικού με είδος με χρώμα-μέγεθος μέσω εναλλακτικού κωδικού με δηλωμένη ποσότητα 1 και 2 εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΉ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή".

20161212-1155-7-4156
Αντιγραφή προσφοράς από ευκαιρία πώλησης
Αν γινόταν αντιγραφή προσφοράς μέσα από ευκαιρία πώλησης, τότε στο παραστατικό που προέκυπτε γινόταν πάντα συμπύκνωση γραμμών ανεξάρτητα από την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.

20170112-1155-1-131
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Η εκτύπωση Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφάνιζε μήνυμα [Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση] παρόλο που υπήρχε αποτέλεσμα.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10766

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160307-1155-2-821
Φίλτρα σειρών στην ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογ. Γ.Λ
Προστέθηκε το flag : "Συμπεριλαμβάνονται κινήσεις έναρξης και κλεισίματος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161107-1155-1-3669
outlook connector και εισαγωγή e-mail
Όταν γινόταν archive (screen) e-mail από το outlook τότε δεν ενημερωνόταν το πεδίο συναλλασσόμενος στο e-mail.

20161115-1155-7-3771
Υπόλοιπα ειδών από οικονομικά στοιχεία
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους στα στοιχεία περιόδων, στις Εισαγωγές - Εξαγωγές, εάν υπήρχε υπόλοιπο από απογραφή και είχαν πραγματοποιηθεί κινήσεις για την χρήση δεν ενημερωνόταν το υπόλοιπο.

20161128-1155-7-3981
Active browser
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης στον active browser.

20161201-1156-7-241
Συγχρονισμός πελάτη προμηθευτή
Δεν γίνεται συγχρονισμός πελάτη με προμηθευτή οταν στις παράμετρους ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή 'εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή'.

20161221-1155-1-4317
Διαγραφή επαφών
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαγραφή επαφών σε άλλη εταιρία όταν η επιλογή ήταν:"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".

20161223-1155-7-4349
Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων
Στο έντυπο γενικής Λογιστικής Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων στο έτος 2016, εμφανιζόταν ως οικονομικό έτος το 2017 μετά τον υπολογισμό.

20170103-1155-1-28
Έλεγχος άρθρων
Ο έλεγχος άρθρων από περιοδικές εργασίες / λογιστικές ενημερώσεις, δεν εμφάνιζε κινήσεις.

20170104-1155-7-45
Κλείσιμο ταμείου σε ομάδες εταιρειών
Το Ευρετήριο <κλείσιμο ταμείου> εμφάνιζε τις καταχωρήσεις όχι μόνο της Login Εταιρείας, αλλά και των άλλων. Με φίλτρο το Υποκατάστημα του Χρήστη σε εταιρείες που είχαν ίδιους κωδικούς Υποκαταστημάτων, τότε στα αποτελέσματα του ευρετηρίου εμφάνιζε πάλι τις καταχωρήσεις και των δύο εταιρειών, για τα υποκαταστήματα με ίδιο κωδικό.
Στην ίδια εργασία (Κλείσιμο Ταμείου) σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε Υποκατάστημα εκτός του πρώτου της login εταιρείας, πατώντας Νέα Εγγραφή δεν εμφάνιζε συμπληρωμένο το ΤΑΜΕΊΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ενώ ήταν δηλωμένο στον Χρήστη.

20170110-1155-7-107
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Το έντυπο Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου (ACNDOCS.70[SOSOURCE=1089]) δεν ενημερωνόταν αξιακά. Εμφάνιζε πάντα μηδενικά αποτελέσματα.

20170110-1155-7-108
Φ2 / Οδηγίες εντύπου
Στα έντυπα του ΦΠΑ στο πεδίο 337 αναγραφόταν λανθασμένα ότι στην άθροιση των κωδικών προστίθεται και το πεδίο 337(331+332+333+334+335+336+337).
Επίσης, στα πεδία 470 & 480 αναφερόταν οτι πραγματοποιείται πράξη της μεταβλητής 377 αντί για 337.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10764

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161027-1155-2-3540
Τόκοι πελατών
Έγιναν αλλαγές στην εκτύπωση των τόκων:
1) εμφανίζεται πλέον στην συνοπτική μορφή η συνολική αξία των παραστατικών που υπολογίζεται ο τόκος.
2) προστέθηκε φίλτρο ορίου του τόκου, ώστε να εμφανίζει τους πελάτες που το ποσό του τόκου είναι πάνω από το όριο.
3) προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στον διάλογο για τον υπολογισμό του τόκου, ώστε να μεταφέρεται στην αιτιολογία της ειδικής συναλλαγής.


20161201-1155-2-4033
Αντιγραφή δεδομένων προϋπολογισμών
Κατά την αντιγραφή δεδομένων στους προϋπολογισμούς, δόθηκε η δυνατότητα να προστίθενται μόνο τα νέα δεδομένα.

20161216-1155-2-4243
Posiflex PD2600 - οθόνη πελάτη
Πιστοποιήθηκε η συσκευή Posiflex PD2600 Series σαν οθόνη πελάτη.

20161219-1155-7-4249
Αρχείο Πληρωμών SEPA - Εθνική Τράπεζα
Στο όνομα του xml αρχείου δεν συμπεριλαμβανόταν ο κωδικός εντολέα παρά μόνο εάν επιλεγόταν η τράπεζα για δεύτερη φορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140619-1155-7-2471
Συναλλασσόμενος παραστατικών παγίων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο συναλλασσόμενος στα παραστατικά παγίων.

20160907-1155-1-2915
Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή
Δεν λειτουργούσε η αντιγραφή επαφών σε άλλη εταιρεία όταν η επιλογή των παραμέτρων ήταν:
"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".


20161201-1156-7-242
SET Υπηρεσιών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φάκελο υπηρεσιών εμφανιζόταν το παρακάτω μήνυμα όταν επιλεξόταν υπηρεσία που περιείχε σετ υπηρεσιών: SRVLINES: Dataset not in edit or insert mode.

20161206-1155-1-4091
Αντιστοίχιση με έσοδα έξοδα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση του άρθρου εσόδων-εξόδων από παραστατικό παγίου που αφορούσε πώληση.

20161206-1155-1-4097
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επανέκδοση παραστατικού με αντιλογισμό όταν το παραστατικό είχε υπολογισμό διακανονισμού με ερώτηση.

20161206-1155-7-4106
Είσοδος χωρίς περιόδους χρήσης
Αν κατά την πρώτη είσοδο στο πρόγραμμα επιλεγόταν εταιρεία χωρίς περιόδους χρήσης για την ημερομηνία εισαγωγής, η εκ νέου επιλογή εταιρείας με σωστές περιόδους χρήσης δεν γινόταν αποδεκτή.

20161209-1155-1-4136
Add ons
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την 'Επιλογή όλων' και στην συνέχεια Εγκατάσταση επιλεγμένων. Αν επιλεγόταν κάποια εφαρμογή προς εγκατάσταση και μετά 'Εγκατάσταση επιλεγμένων', εμφανιζόταν μήνυμα: 'Δεν έχετε επιλέξει καμία εφαρμογή για εγκατάσταση!'.

20161213-1155-7-4169
Αποστολή email με καταγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή email με καταγραφή.

20161215-1155-7-4213
Συναλλασσόμενος σε συμβάσεις
Δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση στο συναλλασσόμενο στις συμβάσεις στις επιχειρησιακές ενότητες.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10763

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161018-1155-2-3367
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Η Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου υπολογίζεται πλέον και από την εμπορική διαχείριση.

20161201-1155-1-4040
Πωλήσεις - Προσφορές
Άλλαξε ο τίτλος της στήλης 'Ημερ/νία' σε 'Παράδοση'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160616-1156-7-130
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ' είδος
Στην εκτύπωση ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ" είδος) δεν εμφανίζονταν τα είδη που είχαν μόνο εξαγωγές στο ημερολογιακό διάστημα του διαλόγου.

20160801-1155-1-2686
Ταξινόμηση σε default selector
Δεν εφαρμοζόταν η ταξινόμηση που είχε δηλωθεί στα ευρετήρια αναζήτησης.

20160919-1156-7-185
Παραστατικά παραγωγής - παρτίδες
Αν σε παραστατικό παραγωγής είχε καταχωριστεί στις γραμμές είδος με παρτίδα και μετά γινόταν αλλαγή του είδους, παρέμενε η παρτίδα και φαινόταν να έχει κινηθεί με το νέο είδος.

20161010-1155-1-3265
Αποσβέσεις σε συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων των εκτυπώσεων ΕΛΠ δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές των αποσβέσεων όταν είχε δηλωθεί στο διάλογο να γίνει ανάλυση.

20161107-1155-7-3673
OUTLOOK CONNECTOR-appointments
Σε ενημέρωση appointment από soft1 σε outlook με το συγχρονισμό δημιουργούνταν διπλοεγγραφές.

20161201-1155-1-4035
Εκτυπώσεις ΕΛΠ για αποσβέσεις περιόδου και χρήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι αποσβέσεις κατά ΕΛΠ στις εκτυπώσεις περιόδου και χρήσης για τα ΕΛΠ.

20161213-1155-1-4178
Στήλες γραμμών σε παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης, η επαναλαμβανόμενη επιλογή σειρών παραστατικών με διαφορετικές στήλες γραμμών, προκαλούσε λανθασμένη εφαρμογή των στηλών.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10762

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161207-2165-2-53
SQL Scripts
Δυνατότητα ορισμού SQL scripts και κλήση τους μέσω του Web Service SQLDATA με τον κωδικό τους.

20161207-2165-2-54
Αυτόματη δημιουργία χρήσης
Στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή μέσω Web Services δεν υπάρχει η ζητούμενη χρήση, αυτόματα το σύστημα την δημιουργεί με παραμέτρους ίδιες με της προηγούμενης χρήσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161011-1155-1-3285
Τρέχοντα υπόλοιπα και στοιχεία ανά Α.Χ.
Μετά από αλλαγή της απογραφής είδους με χρήση της σχετικής εργασίας που δείχνει ανά χώρο ανάλυση ανά παρτίδα, εμφανιζόταν σφάλμα που επηρέαζε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης 'Τρέχοντα υπόλοιπα'.

20161012-1156-7-207
Import script
Σε κάποιες περιπτώσεις εισαγωγής με import script γραμμών παραστατικών με είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό εμφανιζόταν σφάλμα μη καταχώρισης κύριας ποσότητας.

20161101-1155-7-3595
Παρτίδες με δεσμευμένη ποσότητα
Η πρόταση παρτίδων σε νέα καταχώρηση παραστατικού δεν γινόταν βάσει του πλασματικού υπολοίπου ανά παρτίδα, όταν στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί έλεγχος/πρόταση παρτίδων: πλασματικό>0.

20161129-1155-7-3995
Τελείες & κόμματα στην Ρουμάνικη Έκδοση
Οι αριθμοί δεν εμφανίζονταν σύμφωνα με την παραμετροποίηση τους στο s1 και στα regional settings σε αγγλικό pc με ρουμάνικη έκδοση.

20161202-1155-7-4061
Δρομολόγηση σε ευρετήριο πελατών
Η δρομολόγηση μέσω των χαρτών της google, εμφανίζεται πλέον σωστά στον default windows web explorer browser.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10760

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161031-1155-2-3546
Εκχώρηση τιμολογίων
Στο διάλογο εκχώρησης τιμολογίων προτείνεται πλέον "Ναι" σε κάθε γραμμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160311-1155-7-908
ΦΠΑ εξόδων σε φακέλους κοστολόγησης
Ενημερώνεται πλέον η στήλη αξίας ΦΠΑ των εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20161118-1155-7-3814
Νέα προδιαγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα "Field SPCS cannot be modified" σε εισαγωγή νέας προδιαγραφής όταν προηγουμένως είχε προβληθεί κλειδωμένη προδιαγραφή.

20161129-1155-1-3985
Προδιαγραφές παραγωγής
Οι επιλογές "Ενεργή" και "Κύρια" των προδιαγραφών παραγωγής μπορούν πλέον να αλλαχθούν από οποιονδήποτε χρήστη. Το flag "Κλειδωμένη" μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από χρήστη με δικαίωμα sounlock.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10759

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161124-1155-7-3924
Δεκαδικά στο Φ2
Εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στα έντυπα του ΦΠΑ.