Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10907

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111014-1155-2-1093
Μηνύματα σε πιστωτικούς ελέγχους
Στο μήνυμα που προκύπτει μετά από πιστωτικό έλεγχο, προστέθηκε η ανάλυση των κανόνων που απέτυχαν. Σε περίπτωση που το παραστατικό καταχωρηθεί ως μη εγκεκριμένο, το ίδιο μήνυμα θα αποθηκευτεί στα σχόλια του παραστατικού.

20150609-1155-7-1958
Εμπορική κατηγορία σε υποκαταστήματα συναλλασσομένων
Προστέθηκε στα υποκαταστήματα στων συναλλασσόμενων το πεδίο "Εμπορική κατηγορία".

20150911-1155-2-2753
Γέφυρα μισθοδοσίας - Ελεύθερα πεδία
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό από τους πίνακες των ελεύθερων πεδίων του εργαζομένου.

20151223-1155-2-3725
Επωνυμία συναλλασσομένου
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου «Επωνυμία συναλλασσόμενου» σε 128 χαρακτήρες.

20160129-1155-7-286
Γέφυρα λογιστικής με ημερομηνία λήξης αξιόγραφου
Προστέθηκε resolver περιόδου ημερομηνίας λήξης αξιογράφων, στις γέφυρες σύνδεσης με αξιόγραφα.
Σε περίπτωση που δεν έχει ανοιχθεί χρήση που να αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης, το πεδίο περίοδος θα μείνει κενό.


20160202-1155-7-344
Ενημέρωση Markup από ενημέρωση τιμών πώλησης
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των markup των ειδών μέσω της σχετικής εργασίας <Ενημέρωση τιμών πώλησης>, κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού αγοράς.

20160208-1155-7-428
Δρομολόγιο στη Στατιστική Πωλήσεων - Αποθήκης
Προστέθηκε το ''δρομολόγιο'' ως διαθέσιμη διάσταση στη Στατιστική πωλήσεων και αποθήκης.

20160307-1155-2-804
Δυνατότητα αντιστοίχισης μιας επαφής με πολλά υποκ/τα ενός συναλλασσόμενου.
Προστέθηκε η δυνατότητα αντιστοίχισης μιας επαφής με πολλά υποκαταστήματα ενός συναλλασσόμενου.

20160322-1155-2-1028
Τρόποι πληρωμής - Διαφορετικός διακανονισμός για είδη και χρεοπιστώσεις
Στους τρόπους πληρωμής δόθηκε δυνατότητα διαφορετικού διακανονισμού για τα Είδη, τις Υπηρεσίες, τις Χρεοπιστώσεις και τα Πάγια.

20160324-1155-2-1095
Report για αρχείο e.tx (ΕΑΦΔΣΣ τύπου β)
Σε ΕΑΦΔΣΣ τύπου Β δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης report με τις γραμμές των αρχείων e.txt συνοπτικά.

20160324-1156-7-62
Πεδίο Άρθρου 39β
Προστέθηκε το πεδίο Άρθρο39β στο σχεδιασμό των ευρετηρίων στο κύκλωμα των πελατών (Πωλήσεις, εισπράξεις, εμβάσματα).

20160407-1155-7-1285
Στήλες γραμμών παραστατικών
Στις στήλες γραμμών των παραστατικών Αγορών, Πωλήσεων και Αποθήκης προστέθηκε η "Ημερομηνία εισαγωγής παρτίδας".

20160418-1155-2-1437
Αιτιολογία σε παρ/κά αποθήκης (σύνθεση)
Εφόσον καταχωρηθεί παραστατικό σύνθεσης με αιτιολογία, στις κινήσεις των ειδών του 'Set Ειδών' εμφανίζεται πλέον η αιτιολογία του παραστατικού.

20160419-1156-7-86
Ιστορικό πωλήσεων στα είδη
Αναδιοργάνωση στηλών στο ''Ιστορικό πωλήσεων'' και ''Ιστορικό αγορών'' ειδών

20160420-1155-2-1464
Πρόταση ανάλωσης παρτίδων
Προστέθηκε στις παραμέτρους Αποθήκης και Πωλήσεων η παράμετρος "Επιπλέον ταξινόμηση" στην ενότητα των Παρτίδων. Η επιπλέον ταξινόμηση πραγματοποιείται είτε [Βάσει σειράς καταχώρισης] είτε [Βάσει κωδικού] μετά την "Ημερομηνία ανάλωσης βάσει".

20160425-1155-7-1537
Λογιστικές κατηγορίες παγίων - Συντελεστής αποσβέσεων κατά ΕΛΠ
Προστέθηκαν στις λογιστικές κατηγορίες των παγίων, τα στοιχεία αποσβέσεων ΕΛΠ & ΔΠΛ.

20160514-1156-7-106
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π - Εγγραφές τακτοποίησης
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης των Ατομικών καταστάσεων (Ε.Λ.Π).

20160519-1156-7-117
Σενάρια κλεισίματος
Στα σενάρια κλεισίματος Γενικής – Αναλυτικής λογιστικής προστέθηκε η επιλογή αντιγραφής σε άλλες εταιρείες (με δεξί κλικ επί της εγγραφής).

20160526-1155-2-1861
Προσθήκη resolver για το πεδίο SERIESNUM στις γέφυρες γενικής λογιστικής
Στη σχεδίαση γεφυρών Γενικής Λογιστικής, προστέθηκε ο resolver [FTR37 – Αριθμός παραστατικού] για χρήση πεδίων σχολίων και παρατηρήσεων.

20160531-1155-7-1904
Στήλες γραμμών παραστατικών σύνθεσης
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών σύνθεσης προστέθηκε το πεδίο "Υπόλοιπο ειδών".

20160601-1155-2-1929
Τιμές λογιστικών εντύπων
Ο κωδικός των λογιστικών εντύπων δέχεται περισσότερα ψηφία.

20160603-2165-2-21
User authentication
Προστέθηκαν νέες μέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών της εφαρμογής (Windows authentication, Active directory)
Οι επιλογές στο ομώνυμο πεδίο μέθοδος ταυτοποίησης στο χρήστη είναι:
1. Soft1: μέθοδος ταυτοποίησης με username και password που έχουν καταχωρηθεί στο χρήστη του Soft1 (default τρόπος ταυτοποίησης)
2. Windows authentication: Ταυτοποίηση με βάση τα Windows credentials. Προϋποθέτει το όνομα του χρήστη των windows να είναι ίδιο με το όνομα χρήστη στο Soft1. To password του χρήστη του Soft1 είναι το εκάστοτε password του χρήστη των Windows.
3. Active directory: Ταυτοποίηση με βάση το χρήστη του Active Directory. Προϋποθέτει το όνομα του χρήστη στο Active Directory να είναι ίδιο με το όνομα χρήστη στο Soft1. Το login στο Soft1 γίνεται με βάση τα Login credentials του active directory χωρίς πληκτρολόγηση password στην εφαρμογή αρκεί να έχει γίνει login του χρήστη στο Αctive Directory (Μέσω του login στα Windows). Εάν κάποιος χρήστης του Soft1 επιχειρήσει login σε μηχάνημα που έχει κάνει login στο Active Directory με άλλο χρήστη τότε απαιτείται η πληκτρολόγηση password στο Soft1 (password Active Directory). Θα πρέπει στο menu των παραμέτρων> Χρήστες - Δικαιώματα> Παράμετροι στο πεδίο active directory να έχει συμπληρωθεί το URI του Active directory (π.χ WinNT://name of your active directory domain).


20160608-1155-7-2010
Οικονομικά Στοιχεία Παγίων - ΕΛΠ
Προσθήκη tab με τις αποσβέσεις κατά ΕΛΠ στα οικονομικά στοιχεία των παγίων

20160617-1156-7-132
Εκπτώσεις
Στα σταθερά στοιχεία του είδους, στις <Τιμές αγοράς κατά προμηθευτή>προστέθηκε στο zoom των γραμμών και η έκπτωση 3.

20160628-1156-7-136
Αναλυτική κατάσταση Ελέγχου πωλήσεων
Προστέθηκαν επιπλέον θέσεις ΦΠΑ, στις εκτυπώσεις «Αναλυτική κατάσταση Ελέγχου» και «Συνοπτική κατάσταση Ελέγχου».

20160706-1155-2-2331
Συνάρτηση σε συναλλασσομένους
Προστέθηκαν συναρτήσεις στους συναλλασσόμενους, που επιστρέφουν τον κωδικό του πρώτου ή του τελευταίου ανεξόφλητου παραστατικού.

20160706-1155-2-2336
Εμβάσματα σε προγραμματισμό πληρωμών
Στα Χρηματοοικονομικά προστέθηκε η εργασία <Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)>.

20160713-1155-2-2428
Διαχωρισμός επιταγών-γραμματίων-εγγυητικών και αντιστοιχίσεις με χρημ λογ/σμό
Προστέθηκε διαχωρισμός των αξιογράφων ως προς τον τύπο (επιταγή, εγγυητική ή γραμμάτιο) και αντιστοίχιση με χρηματικό λογαριασμό που δηλώνεται στα ταμεία.

20160719-1155-7-2508
Καρτέλα κινήσεων υπηρεσιών
Προστέθηκε η επωνυμία πελάτη στην καρτέλα κινήσεων υπηρεσιών, μέσω των σχετικών εργασιών

20160725-1155-2-2597
Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων
Προστέθηκε η εκτύπωση «Συγκ. μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων» που συγκεντρώνει τα σύνολα των κινήσεων ανεξαρτήτως υποκαταστήματος.

20160731-1155-2-2665
Συσχετισμός εμπορικής κατηγορίας με λογιστική
Δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχισης της λογιστικής κατηγορίας με την εμπορική, με σκοπό στην επιλογή της εμπορικής κατηγορίας σε είδος, να συμπληρώνεται και η λογιστική κατηγορία.

20160731-1155-2-2667
Χώρα κατασκευής στο αρχείο ειδών
Προστέθηκε η ''Χώρα κατασκευής'' στη καρτέλα με τα βασικά στοιχεία των ειδών

20160731-1155-2-2669
Συσκευασίες ειδών
Στα στοιχεία των ειδών, καρτέλα <Μέτρηση, εναλλακτικοί κωδικοί>, προστέθηκε το πεδίο "Μικτό βάρος".

20160731-1155-2-2670
Αυτόματη δημιουργία κεντρικού υποκαταστήματος πελάτη
Στις παραμέτρους συναλλασσομένων προστέθηκε η παράμετρος ''Αυτόματη εισαγωγή υποκαταστήματος''.

20160731-1155-2-2672
Κωδικός συσχέτισης
Προστέθηκε στα σταθερά στοιχεία των συναλλασσόμενων το πεδίο ''κωδικός συσχέτισης''

20160731-1155-2-2676
Markup από παραστατικό αγοράς σε πώληση
Κατά τη δημιουργία παραστατικού πώλησης από παραστατικό αγοράς (με δεξί κλικ από ευρετήριο) προστέθηκε δυνατότητα συμπλήρωσης % markup επί των τιμών αγορών για τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης.

20160731-1155-2-2679
Ταμειακή ροή για ομάδα εταιριών
Στην <Ταμειακή ροή> προστέθηκε η δυνατότητα απεικόνισης των υπολοίπων των χρηματικών λογαριασμών, των ενηλικιωμένων υπολοίπων συναλλασσόμενων και αξιογράφων των εταιρειών για ομάδες εταιρειών.

20160731-1155-2-2680
Πίνακες ομαδοποίησης στο αρχείο ειδών
Προστέθηκαν 2 επιπλέον πίνακες ομαδοποίησης στο αρχείο ειδών (Group, ομάδα2).

20160731-1155-2-2681
Extra πεδία πελατών-προμηθευτών
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα extra πεδία πινάκων των πελατών και προμηθευτών, στις Τιμολογιακές πολιτικές, στα Πιστωτικά έκπτωσης και στους Προϋπολογισμούς.

20160825-1155-2-2801
Dashboard στατιστικής πωλήσεων
Στα Dashboard "Εικόνα πωλήσεων χρήσης" - "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" προστέθηκε φίλτρο με την λογιστική κατηγορία των ειδών.

20160902-1155-7-2878
Έλεγχος ΑΦΜ σε Γενική Λογιστική
Στους λογαριασμούς λογιστικής τύπου [Απαιτήσεις] και [Υποχρεώσεις] ενεργοποιείται πλέον ο έλεγχος ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ, εφόσον το πεδίο "Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ" έχει τις τιμές [Υπόχρεος] ή [Μη υπόχρεος].

20160905-1155-7-2886
Ιστορικό μεταβολών σε παραστατικά
Προστέθηκε η σχετική εργασία 'Ιστορικό μεταβολών' σε Πωλήσεις, Αγορές, Εισπράξεις, Πληρωμές, Εμβάσματα, Ειδικές συναλλαγές, Παραστατικά αποθήκης, Λιανική και Άρθρα λογιστικής.

20160913-1155-2-2974
Ανεξόφλητο στα παραστατικά αγορών
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου παραστατικών αγορών, προστέθηκε το πράσινο πεδίο ''Ανεξόφλητο''

20160920-1155-7-3026
Συγκριτική εικόνα
Ο κατασκευαστής και η σεζόν είδους προστέθηκαν στα φίλτρα και στα πεδία των dashboards "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" και "Συγκριτική εικόνα αγορών".

20160922-1155-2-3058
Πρόταση ΑΧ set κατα την ανάλυση σε παραστατικά
Προστέθηκε παράμετρος ''Αυστηρά αποθηκευτικός χώρος set'', στις παραμέτρους της αποθήκης ο οποίος προτείνει τον αποθηκευτικό χώρο του set.

20160927-1155-7-3111
Γενική Λογιστική-email
Προστέθηκε το e-mail στο φορολογική ταυτότητα των λογαριασμών Γενικής λογιστικής

20160930-1155-2-3161
Τιμοκατάλογοι σε νόμισμα παραστατικού
Δίνεται η δυνατότητα τήρησης τιμοκαταλόγου σε διαφορετικά νομίσματα χρησιμοποιώντας τη νέα συνθήκη ''109 Νόμισμα παραστατικού'' στη ''Διατύπωση τιμολογιακών πολιτικών''.

20161003-1155-7-3166
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία "Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής" (Αποθήκη / Απογραφές), προστέθηκε το φίλτρο "Κατασκευαστής".

20161005-1155-2-3201
Προτεινόμενοι ΑΧ και θέσεις στα στοιχεία ανά εταιρία
Στο αρχείο ειδών, στα <Στοιχεία ανά εταιρεία> προστέθηκε ο πίνακας [Έξοδα / Προτεινόμενοι Α.Χ] που περιλαμβάνει τους προτεινόμενους ΑΧ και θέσεις αποθήκευσης.

20161006-1155-2-3217
Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων
Διορθώθηκε η αυτόματη εισαγωγή των εταιρειών του ομίλου στα υποκαταστήματα των συναλλασσόμενων, εφόσον στις ομάδες εταιρειών έχει επιλεχθεί ''Εισαγωγή σε όλες'' και ''αυτόματη εισαγωγή υποκαταστήματος''

20161017-1155-7-3362
Πρόταση εξυπηρέτησης
Στην εργασία <Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών> προστέθηκαν στα επιπλέον φίλτρα η Μάρκα, η Ομάδα και το Μοντέλο.

20161017-2165-2-26
Προμήθειες στελεχών
Προστέθηκε νέα εκτύπωση προμηθειών στελεχών.

20161019-1155-2-3387
Διαχωρισμός αξιογράφων στα οικονομικά στοιχεία πελάτη
Στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων διαχωρίστηκαν τα αξιόγραφα σε αξιόγραφα του ιδίου και αξιόγραφα τρίτων.

20161026-1155-2-3527
Παρατηρήσεις στις ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά Ειδικών συναλλαγών προστέθηκε hyperlink στοιχείων γραμμής.

20161031-1155-7-3561
Διαμόρφωση ποσότητας σύνθεσης
Στον τύπο των παραστατικών πωλήσεων προστέθηκε η παράμετρος "Διαμόρφωση ποσότητας σύνθεσης". Στην περίπτωση που στην παράμετρο επιλέξετε [Βάσει υπολοίπου], τότε κατά την καταχώρηση του παραστατικού πώλησης εάν το συντιθέμενο είδος έχει υπόλοιπο, θα ελεγχθεί το υπόλοιπο του είδους και η ποσότητα που καταχωρείτε στο παραστατικό και θα δημιουργηθεί παραστατικό σύνθεσης με τη διαφορά τους.

20161117-1155-2-3796
Πιστωτικοί Έλεγχοι σε ομάδες εταιρειών
Δίνεται δυνατότητα εκτέλεσης πιστωτικού ελέγχου σε Ομάδες Εταιρειών.

20161117-1155-2-3797
Στοιχεία εταιρειών
Προστέθηκαν σε ομαδικά στοιχεία εταιρειών οι οντότητες των (Στελεχών - Μέσων - Έργων).

20161123-1155-1-3914
xxf file σε ωροκαταλόγους
Δόθηκε δυνατότητα εισαγωγής αρχείου xxf με ωροκαταλόγους.

20161123-1155-1-3915
xxf file σε σετ ειδών υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα εισαγωγής αρχείου xxf με σετ υπηρεσιών-ειδών.

20161123-1155-7-3904
Οντότητα στις εκτυπώσεις παγίων
Στις εκτυπώσεις "Αναλυτικό Βιβλίο" - "Συγκεντρωτικό βιβλίο" παγίων προστέθηκε το φίλτρο κωδικού οντότητας.

20161129-1155-2-3991
Στατιστική ειδών ανά χαρακτηριστικό
Δόθηκε η δυνατότητα στη "Στατιστική ειδών ανά χαρακτηριστικό" να επιλεγονται και ειδη χωρίς χαρακτηριστικά.

20161129-1155-2-3992
Εκτυπώσεις παγίων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων παγίων.

20161130-1155-7-4016
Αρση εκκρεμότητας στα παραστατικά λιανικής
Προστέθηκε εργασία άρσης εκκρεμότητας γραμμής, με δεξί κλικ στις γραμμές των παραστατικών λιανικής.

20161130-1156-7-240
Προήλθε από 
Ενημερώνεται το πεδίο προέλευσης ("Προήλθε από") των εντολών παραγωγής όταν προκύπτουν από παραστατικά της εμπορικής διαχείρισης μέσω της εργασίας μεταφοράς των παραστατικών σε εντολές παραγωγής.

20161208-1155-2-4128
Στοιχεία κόστους σε παραστατικά λιανικής
Στις γραμμές των παραστατικών λιανικής προστέθηκε η δυνατότητα να εμφανίζονται με δεξί κλικ τα "Στοιχεία κόστους " του είδους.

20161208-1155-2-4130
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Η Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου υπολογίζεται και από την εμπορική διαχείριση. Το έντυπο έχει προστεθεί στο menu: Περιοδικές εργασίες / Επιχειρηματική δραστηριότητα

20161208-1155-7-4133
Τιμολογιακές
Προστέθηκε στις παραμέτρους πωλήσεων η επιλογή 'Αρχικοποίηση τιμών / εκπτώσεων ειδών συμφωνίας'. Αν είναι 'Ναι' και υπάρχει τιμή η έκπτωση στη γραμμή από προγενέστερη τιμολογιακή πολιτική, πριν εφαρμοστεί η νέα, θα αρχικοποιηθούν η τιμή και οι εκπτώσεις της γραμμής.

20161215-1155-2-4223
"Κωδικός Εργοστασίου" σε στατιστικές εκτυπώσεις
Στις στατιστικές εκτυπώσεις Πωλήσεων - Αγορών προστέθηκε το φίλτρο "Κωδικός εργοστασίου".

20161221-1155-2-4314
Επέκταση πεδίου Αρ.μητρώου ταμείου
Το μήκος του πεδίου "αριθμός μητρώου ταμείου" {EMPLEXTRA.IKACODE] μεγάλωσε κατά 5 ψηφία (Από 10  σε 15 ψηφία).

20170104-1155-2-51
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στο dashboard "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" προστέθηκε στα φίλτρα ο πωλητής.

20170104-1155-2-53
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στα Dashboard «Εικόνα πωλήσεων χρήσης» και «Εικόνα αγορών χρήσης» προστέθηκε η χρήση στα φίλτρα ως υποχρεωτικό πεδίο.

20170113-1155-2-153
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Ενσωμάτωση γραμμογράφησης αρχείου ΤΕΑΥΕΤ.

20170118-1155-7-227
Α.Χ. στην Συγκριτική Εικόνα Πωλήσεων
Στην "Συγκριτική Εικόνα Πωλήσεων" δόθηκε η δυνατότητα επιλογής Α.Χ. σαν φίλτρο
και σαν στήλη της εκτύπωσης.


20170120-1155-2-276
Κατάσταση τραπεζών - Ευρετήριο εργαζομένων
Προστέθηκε η εκτύπωση Κατάσταση τραπεζών στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων στην ενότητα Εκτυπώσεις μισθοδοσίας.

20170125-1155-2-327
samtec
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης συγκεντρωτικής αναφοράς αρχείων e.

20170206-1155-2-511
Βιβλία παγίων
Προστέθηκαν τα φίλτρα "Οντότητες που αποσβένονται μόνο φορολογικά" και "Οντότητες που αποσβένονται μόνο κατά Δ.Λ.Π." αντίστοιχα στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά βιβλία παγίων καθώς και στις εκτυπώσεις "Κατάσταση ελέγχου παγίων", "Φορολογικά στοιχεία χρήσης", "Φορολογικά στοιχεία περιόδου", "Λογιστικά στοιχεία περιόδου" και "Αναβαλλόμενη φορολογία περιόδου".

20170206-1155-2-513
Βιβλία παγίων
Προστέθηκε στήλη διαθέσιμη στα αναλυτικά και συγκεντρωτικά βιβλία παγίων με την αρχική αξία κτήσης των παγίων.
20170213-1155-2-601
Infopos mikra
Πιστοποιήθηκε ο infopos mikra ως φορολογικός και ταμειακή.

20170213-1155-7-592
Ζ φορολογικού εκτυπωτή/φορολογικού μηχανισμού από outprocess
Δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης Ζ ή Χ μέσω outprocess διαδικασίας.
Έκδοση Ζ
COMMAND=1
Έκδοση Χ
COMMAND=2
TAXDEVICE= Ακέραιος
FscPrt = xsupport.GetStockObj("FiscalPrt", true);
xsupport.CallPublished(FscPrt, "FPInitPos", TAXDEVICE);
xsupport.CallPublished(FscPrt, "GenFprtCommand", new object[2] { TAXDEVICE, COMMAND });
xsupport.CallPublished(FscPrt, "FPEndPos", COMMAND);


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160223-1155-7-629
AZURE - Άνοιγμα χρήσης
Σε περιβάλλον Azure, σε περίπτωση όπου είχε δημιουργηθεί χρήση από διαφορετικό τερματικό, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί είσοδος σε αυτή τη χρήση, παρά μόνο εάν γινόταν διαγραφή του cache.

20160317-1155-1-970
Στατιστική εισπράξεων
Στη Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών αποτυπώνει πλέον και εμβάσματα χρηματικών λογαριασμών.

20160526-1155-1-1862
Αντιγραφή από τελευταία σε Φάκελο εισαγωγών
Κατά την ''αντιγραφή από τελευταία'' φάκελου κοστολόγησης, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής. Το πεδίο "Αριθμός" υπάρχει ήδη στο αρχείο."

20160927-1155-1-3114
Φάκελοι υπηρεσιών
Κατά την επιλογή σειράς φακέλου υπηρεσιών, εμφανιζόταν κάτω από συνθήκες, μήνυμα λάθους ''Field 'X_MTRPCATEGORY' not found''.

20161004-1155-1-3184
Μ.Υ.Φ. - Οικονομικά στοιχεία πελάτη
Διορθώθηκε η αποτύπωση των στοιχείων ΜΥΦ στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων. Δεν εμφανίζονταν σωστά στην αλλαγή χρήσης υπολογισμού.

20161124-1155-1-3925
Προτεινόμενοι Α.Χ. σε σειρά
Σε περίπτωση που επιλεχθεί Α.Χ στη σειρά παραστατικού (Προτεινόμενα) και δεν έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος Α.Χ στο υποκατάστημα, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20161201-1155-1-4032
Επηρεάζει τζίρο σε λογαριασμούς εσόδων
Στους λογαριασμούς εσόδων (τύπος λογαριασμού) στα έσοδα έξοδα δεν μπορούσε να μεταβληθεί το flag <επηρρεάζει τζίρο>.

20161202-1155-7-4064
Φίλτρο εγκατάσταση στις καρτέλες
Όταν στο διάλογο της εκτύπωσης καρτέλες συναλλασσομένων επιλεγόταν το φίλτρο εγκατάσταση, εμφανιζόταν σφάλμα: Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'I'

20161216-1155-1-4238
Διαγραφή set
Υπάρχει πλέον έλεγχος κατα την διαγραφή του σετ ειδών, που προειδοποιεί εφόσον το σετ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε κάποιο είδος.

20161220-1155-7-4288
Κλειδωμένη προδιαγραφή
Όταν γινόταν καταχώριση νέας προδιαγραφής με επιλεγμένο το flag κλειδωμένη, τότε αυτή η προδιαγραφή δεν μπορούσε να επιλεχθεί στα παραστατικά παραγωγής.

20161230-1155-1-4401
Ομάδες εταιρειών - Προυπολογισμοί
Είναι πλέον δυνατή η επιλογή προϋπολογισμών στα αποτελέσματα προυπολογισμών ομάδων εταιρειών.

20170117-1155-7-191
Εκχώρηση επιταγών
Διορθώθηκε η λειτουργία του φίλτρου <ημερολογιακό διάστημα λήξης> στην εργασία εκχώρηση επιταγών.

20170208-1155-7-551
Ηλεκτρονική τιμολόγηση - e invoice agent
Λαμβάνεται σωστά πλέον η ρύθμιση της εταιρείας για την χρήση του e-invoice agent κατά την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10770

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170130-1156-7-11
Έντυπο Ε3
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των πεδίων 907,908 και 909 (πίνακας Ε-Επιδοτήσεις) μέσω των μεταβλητών των λογαριασμών.

20170131-1155-2-423
Αρχεία SEPA - Αιτιολογία
Προστέθηκε ερώτηση στο διάλογο της εργασίας παραγωγής αρχείων SEPA ώστε να ορίζει ο χρήστης αν θα εμφανίζεται στην αιτιολογία το όνομα του αντισυμβαλλόμενου.

20170209-1155-2-560
Ε3 - Μεταβλητή 408
Tο έντυπο Ε3 ενημερώνεται πλέον από τη μεταβλητή 408.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160211-1156-7-28
Δεκαδικά ποσοτήτων input
Κατά την πολλαπλή επιλογή ειδών σε γραμμές παραστατικού με χρήση του πεδίου INPUT είναι δυνατή πλέον η καταχώριση ποσότητας με δεκαδικά.

20160905-1156-7-173
Καταχώριση γραμμών ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις μετά την καταχώριση αρκετών γραμμών παραστατικών αγοράς με έμμεση καταχώριση είδους εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε καταχωρίσει τα παρακάτω πεδία: Είδος και ΦΠΑ".

20161007-1156-7-198
Σφάλμα access violation σε καταχώρηση Κλήσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις στην πρώτη καταχώρηση κλήσης CRM της ημέρας εμφανιζόταν σφάλμα:
System error. Access violation at address 02D2C9E9 in module XDLL.dll. Read of address 00000069. Τύπος σφάλματος: EAccessViolation.


20161109-1155-7-3700
Ώρες στα έργα
Το λεκτικό <Διάρκεια (ΑΩ)>, άλλαξε σε <Διάρκεια (ΑΗ)>.

20170124-1155-1-318
Παρ/κο αποσβέσεων με κέντρα κόστους
Κατά τη μεταβολή παραστατικού αποσβέσεων με κέντρα κόστους, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "Bits out of range".

20170126-1155-7-345
Μεταφορά Παραστατικού Πωλήσεων στην Παραγωγή
Δεν θα γίνεται πλέον έλεγχος SN στα παραστατικό παραγωγής που προέρχονται από παραστατικά πωλήσεων και είναι σε στάδιο "Ανεκτέλεστο".

20170131-1155-1-414
Αυτόματη είσπραξη από μετασχηματισμό
Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν επιτρεπόταν η καταχώριση παραστατικού με αυτόματη είσπραξη και διορθωνόταν τα στοιχεία του παραστατικού ώστε να γίνεται αποδεκτή η καταχώριση δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη είσπραξη.

20170203-1155-1-469
Άρθρα ανάλυσης - Ομάδες εταιρειών
Στα άρθρα Γενικής λογιστικής που αναλύονται σε αναλυτική, μέσω των άρθρων ανάλυσης, εμφανιζόταν σφάλμα VACNTRNANAL: Field 'COMPANY' not found.

20170206-1155-1-506
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων κατά ΕΛΠ, εμφανιζόταν κίνηση αναπροσαρμογής και κατά ΕΛΠ και κατά ΚΒΣ, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η αξία κτήσης.

20170206-1155-7-498
Φόρμα με background
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκττυπώνονταν σωστά τα παραστατικά με φόρμα με εικόνα background σε φυσικό εκτυπωτή.

20170208-1155-1-547
Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης
Σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία Αρχείο Εργαζομένων->αρχεία Υ.Ε.Κ.Α.->Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης.

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10768

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170118-1155-1-233
Καταχώριση ενέργειας
Στο πεδίο "Σειρές" του διαλόγου "Καταχώρηση ενεργειών" στους συναλλασσόμενους θα εμφανίζονται πλέον μόνο ενέργειες, κλήσεις, συναντήσεις, tasks.

20170118-1155-2-215
Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511
Μετατράπηκε σε text το πεδίο ''Μερίσματα Δικηγόρων και προστέθηκε στις κατηγορίες των εισοδημάτων οι ''Διάφοροι Τρίτοι''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160708-1155-7-2382
Είσπραξη με αλλαγή σειράς
Εφόσον η σειρά πώλησης έχει οριστεί να παράγει παραστατικό είσπραξης αυτόματα και το παραστατικό δεν καταχωρηθεί, το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης διαγράφεται πλέον αυτόματα.

20170111-1155-1-123
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Στο έντυπο "Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου" ενημερώνεται σωστά πλέον η περίοδος παρακράτησης.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10767

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170105-1155-7-70
Δικαιώματα χρηστών
Μπορεί να δοθεί πλέον δικαίωμα στο πεδίο WEBPAGE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140919-1155-1-3477
Έντυπα ΣΕΠΕ και εκτύπωση αποτελεσμάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εκτύπωση μετά την υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ προκαλούσε την εκ νέου καταχώρηση κωδικών ΣΕΠΕ.

20161103-1155-7-3636
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης: Σφάλμα στην καταχώρηση παραστατικού
Κατά την καταχώριση γραμμής παραστατικού με είδος με χρώμα-μέγεθος μέσω εναλλακτικού κωδικού με δηλωμένη ποσότητα 1 και 2 εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΉ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή".

20161212-1155-7-4156
Αντιγραφή προσφοράς από ευκαιρία πώλησης
Αν γινόταν αντιγραφή προσφοράς μέσα από ευκαιρία πώλησης, τότε στο παραστατικό που προέκυπτε γινόταν πάντα συμπύκνωση γραμμών ανεξάρτητα από την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.

20170112-1155-1-131
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Η εκτύπωση Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφάνιζε μήνυμα [Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση] παρόλο που υπήρχε αποτέλεσμα.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10766

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160307-1155-2-821
Φίλτρα σειρών στην ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογ. Γ.Λ
Προστέθηκε το flag : "Συμπεριλαμβάνονται κινήσεις έναρξης και κλεισίματος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161107-1155-1-3669
outlook connector και εισαγωγή e-mail
Όταν γινόταν archive (screen) e-mail από το outlook τότε δεν ενημερωνόταν το πεδίο συναλλασσόμενος στο e-mail.

20161115-1155-7-3771
Υπόλοιπα ειδών από οικονομικά στοιχεία
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους στα στοιχεία περιόδων, στις Εισαγωγές - Εξαγωγές, εάν υπήρχε υπόλοιπο από απογραφή και είχαν πραγματοποιηθεί κινήσεις για την χρήση δεν ενημερωνόταν το υπόλοιπο.

20161128-1155-7-3981
Active browser
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης στον active browser.

20161201-1156-7-241
Συγχρονισμός πελάτη προμηθευτή
Δεν γίνεται συγχρονισμός πελάτη με προμηθευτή οταν στις παράμετρους ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή 'εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή'.

20161221-1155-1-4317
Διαγραφή επαφών
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαγραφή επαφών σε άλλη εταιρία όταν η επιλογή ήταν:"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".

20161223-1155-7-4349
Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων
Στο έντυπο γενικής Λογιστικής Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων στο έτος 2016, εμφανιζόταν ως οικονομικό έτος το 2017 μετά τον υπολογισμό.

20170103-1155-1-28
Έλεγχος άρθρων
Ο έλεγχος άρθρων από περιοδικές εργασίες / λογιστικές ενημερώσεις, δεν εμφάνιζε κινήσεις.

20170104-1155-7-45
Κλείσιμο ταμείου σε ομάδες εταιρειών
Το Ευρετήριο <κλείσιμο ταμείου> εμφάνιζε τις καταχωρήσεις όχι μόνο της Login Εταιρείας, αλλά και των άλλων. Με φίλτρο το Υποκατάστημα του Χρήστη σε εταιρείες που είχαν ίδιους κωδικούς Υποκαταστημάτων, τότε στα αποτελέσματα του ευρετηρίου εμφάνιζε πάλι τις καταχωρήσεις και των δύο εταιρειών, για τα υποκαταστήματα με ίδιο κωδικό.
Στην ίδια εργασία (Κλείσιμο Ταμείου) σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε Υποκατάστημα εκτός του πρώτου της login εταιρείας, πατώντας Νέα Εγγραφή δεν εμφάνιζε συμπληρωμένο το ΤΑΜΕΊΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ενώ ήταν δηλωμένο στον Χρήστη.

20170110-1155-7-107
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Το έντυπο Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου (ACNDOCS.70[SOSOURCE=1089]) δεν ενημερωνόταν αξιακά. Εμφάνιζε πάντα μηδενικά αποτελέσματα.

20170110-1155-7-108
Φ2 / Οδηγίες εντύπου
Στα έντυπα του ΦΠΑ στο πεδίο 337 αναγραφόταν λανθασμένα ότι στην άθροιση των κωδικών προστίθεται και το πεδίο 337(331+332+333+334+335+336+337).
Επίσης, στα πεδία 470 & 480 αναφερόταν οτι πραγματοποιείται πράξη της μεταβλητής 377 αντί για 337.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10764

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161027-1155-2-3540
Τόκοι πελατών
Έγιναν αλλαγές στην εκτύπωση των τόκων:
1) εμφανίζεται πλέον στην συνοπτική μορφή η συνολική αξία των παραστατικών που υπολογίζεται ο τόκος.
2) προστέθηκε φίλτρο ορίου του τόκου, ώστε να εμφανίζει τους πελάτες που το ποσό του τόκου είναι πάνω από το όριο.
3) προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στον διάλογο για τον υπολογισμό του τόκου, ώστε να μεταφέρεται στην αιτιολογία της ειδικής συναλλαγής.


20161201-1155-2-4033
Αντιγραφή δεδομένων προϋπολογισμών
Κατά την αντιγραφή δεδομένων στους προϋπολογισμούς, δόθηκε η δυνατότητα να προστίθενται μόνο τα νέα δεδομένα.

20161216-1155-2-4243
Posiflex PD2600 - οθόνη πελάτη
Πιστοποιήθηκε η συσκευή Posiflex PD2600 Series σαν οθόνη πελάτη.

20161219-1155-7-4249
Αρχείο Πληρωμών SEPA - Εθνική Τράπεζα
Στο όνομα του xml αρχείου δεν συμπεριλαμβανόταν ο κωδικός εντολέα παρά μόνο εάν επιλεγόταν η τράπεζα για δεύτερη φορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140619-1155-7-2471
Συναλλασσόμενος παραστατικών παγίων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο συναλλασσόμενος στα παραστατικά παγίων.

20160907-1155-1-2915
Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή
Δεν λειτουργούσε η αντιγραφή επαφών σε άλλη εταιρεία όταν η επιλογή των παραμέτρων ήταν:
"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".


20161201-1156-7-242
SET Υπηρεσιών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φάκελο υπηρεσιών εμφανιζόταν το παρακάτω μήνυμα όταν επιλεξόταν υπηρεσία που περιείχε σετ υπηρεσιών: SRVLINES: Dataset not in edit or insert mode.

20161206-1155-1-4091
Αντιστοίχιση με έσοδα έξοδα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση του άρθρου εσόδων-εξόδων από παραστατικό παγίου που αφορούσε πώληση.

20161206-1155-1-4097
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επανέκδοση παραστατικού με αντιλογισμό όταν το παραστατικό είχε υπολογισμό διακανονισμού με ερώτηση.

20161206-1155-7-4106
Είσοδος χωρίς περιόδους χρήσης
Αν κατά την πρώτη είσοδο στο πρόγραμμα επιλεγόταν εταιρεία χωρίς περιόδους χρήσης για την ημερομηνία εισαγωγής, η εκ νέου επιλογή εταιρείας με σωστές περιόδους χρήσης δεν γινόταν αποδεκτή.

20161209-1155-1-4136
Add ons
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την 'Επιλογή όλων' και στην συνέχεια Εγκατάσταση επιλεγμένων. Αν επιλεγόταν κάποια εφαρμογή προς εγκατάσταση και μετά 'Εγκατάσταση επιλεγμένων', εμφανιζόταν μήνυμα: 'Δεν έχετε επιλέξει καμία εφαρμογή για εγκατάσταση!'.

20161213-1155-7-4169
Αποστολή email με καταγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή email με καταγραφή.

20161215-1155-7-4213
Συναλλασσόμενος σε συμβάσεις
Δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση στο συναλλασσόμενο στις συμβάσεις στις επιχειρησιακές ενότητες.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10763

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161018-1155-2-3367
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Η Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου υπολογίζεται πλέον και από την εμπορική διαχείριση.

20161201-1155-1-4040
Πωλήσεις - Προσφορές
Άλλαξε ο τίτλος της στήλης 'Ημερ/νία' σε 'Παράδοση'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160616-1156-7-130
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ' είδος
Στην εκτύπωση ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ" είδος) δεν εμφανίζονταν τα είδη που είχαν μόνο εξαγωγές στο ημερολογιακό διάστημα του διαλόγου.

20160801-1155-1-2686
Ταξινόμηση σε default selector
Δεν εφαρμοζόταν η ταξινόμηση που είχε δηλωθεί στα ευρετήρια αναζήτησης.

20160919-1156-7-185
Παραστατικά παραγωγής - παρτίδες
Αν σε παραστατικό παραγωγής είχε καταχωριστεί στις γραμμές είδος με παρτίδα και μετά γινόταν αλλαγή του είδους, παρέμενε η παρτίδα και φαινόταν να έχει κινηθεί με το νέο είδος.

20161010-1155-1-3265
Αποσβέσεις σε συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων των εκτυπώσεων ΕΛΠ δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές των αποσβέσεων όταν είχε δηλωθεί στο διάλογο να γίνει ανάλυση.

20161107-1155-7-3673
OUTLOOK CONNECTOR-appointments
Σε ενημέρωση appointment από soft1 σε outlook με το συγχρονισμό δημιουργούνταν διπλοεγγραφές.

20161201-1155-1-4035
Εκτυπώσεις ΕΛΠ για αποσβέσεις περιόδου και χρήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι αποσβέσεις κατά ΕΛΠ στις εκτυπώσεις περιόδου και χρήσης για τα ΕΛΠ.

20161213-1155-1-4178
Στήλες γραμμών σε παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης, η επαναλαμβανόμενη επιλογή σειρών παραστατικών με διαφορετικές στήλες γραμμών, προκαλούσε λανθασμένη εφαρμογή των στηλών.